Почели су радови на изградњи 20кВ вода за напајање трафостанице Wелнес, који је изграђен на територији рекреативног центра у Ади.  Како смо већ о томе писали трафостаница ће омогућити комплетно снабдевање електричном енергијом свих објеката на целој територији рекреативног центра.  Постављање високонапонског кабла почиње од трафостанице, која се налази у улици Бранка Радичевића и кроз рекреациони центар ће ићи до нове трафостанице. Планирани рок за извођење радова је 30 радних дана у зависности од временских прилика,  вредност инвестиције износи 4,5 милиона динара.