У току су радови који се изводе на основу елабората на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта у 2022. години на територији Општине Ада. Извођач радова је водопривредно предузеће ДТД Сента. Део средстава за реализацију ових радова су обезбеђена након успешног конкурисања код Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство а други део је обезбедила општина Ада из буџета и од месног самодоприноса МЗ I, МЗ II и МЗ Мол. Надзор извођења радова врши ЈВП Воде Војводине Нови Сад.

На територији Општине Ада је очишћено 3.500 метара канала и вршена измена 2 цеваста пропуста, а на територији Мола се измуљава 4.432 метара канала. Радови ће бити завршени у току 2022. године. Континуирано одржавање каналске мреже и даље ће бити реализоване са сарадњом Локалне Самоуправе и месних заједница.