У току октобра је између локалне самоуправе Општине Ада и канцеларије за управљање јавним улагањима Владе Репулике Србије потписан уговор о реновирању објеката ОШ „Новак Радонић” у Молу.  Уговор обухвата прву фазу радова, планирана вредност инвестиције износи 131,8 милиона динара. Инвестицију у целокупном износу финансира канцеларија за управљање јавним улагањима Владе Репулике Србије. У овој фази извршиће се свеобухватна реконструкција старе фискултурне сале, реновирање дворишта, изградња мултифункционалних спортских терена, формирање паркинга око спортске сале, модернизација система централног грејања у школској згради,  као и замена грејних тела.
Недавно је расписана јавна набавка за избор најповољнијег извођача радова, понуде је могуће упутити до 10. јануара 2020. године.
Након спровођења процеса јавне набавке почетак радова се очекује  почетком 2020. године.