Расписивање јавне набавке

Локална самоуправа општине Ада узимајући у обзир молбу становништва извршиће санацију, односно поправку одређених тротоара и деоница путева.  Радови ће се извести у следећим улицама:

•  у Молу тротоар на парној страни улице Маршала Тита од улице Братства-јединства до улице Светозара Милетића

•  у Ади деоница улице ЈНА и Бунарске улице.

Током данашњег дана расписана је  јавна набавка, и након истека  рока од 15 дана извршиће се избор најповољније понуде. Извођачка фирма ће након потписивања уговора започети  радове,  који ће се у зависности од временских прилика завршити до краја ове године.