На седници Општинског већа дана 26.01.2021. донета је Одлука да ученицима средњих школа са територије општине Ада који свакодневно путују од места становања до седишта
школе у некој другој општини, регресирају се трошкови превоза за месеце јануар у висини од 65% од цене месечне карте, а фебруар, март, април, мај и јун 2021. године у висини од
35% од цене месечне карте.
Регресирање у смислу претходног става обезбеђује се и ученицима средње Техничке школе у Ади који са салашких насеља у општини (Утрине, Оборњача и Стеријино) као и из
насељеног места Мол, свакодневно путују до седишта школе у Ади. Регресирање из претходне тачке обезбеђује се рефундацијом 65% (јануар) односно 35% (фебруар-јун) од цене месечних карата непосредно на текући рачун ученика или њихових родитеља. Рефундација се врши на основу достављених доказа о куповини месечних маркица.