Дана 27. септембра 2021.године на седници Општинског већа донета је нова Одлука о делимичном регресирању путних трошкова ученика средњих школа. С обзиром на то да се у првој половини календарске године настава у средњим школама одвијала комбиновано, оквирни износ планиран у буџету локалне самоуправе омогућује повећање регресираног дела. У складу са тиме у првом полугодишту школске године 2021/2022, тј.од септембра до децембра, регресирање је на основу одлуке Већа подигнуто на 40%. Поред ученика са пребивалиштем у општини Ада, који се школују ван територије наше општине, право на регресирање имају и ученици средње школе у Ади, који до школе путују из других насеља (Мол, Утрине, Оборњача, Стеријино) наше општине.
Средства, као и претходних година, Локална самоуправа уплаћује на текући рачун ученика или родитеља, након достављања потврде о куповини месечне карте.