Резултати конкурса

Локална самоуправа опőтине Ада је 03.07.2019. године расисала конкурс за доделу бесповратних новчаних средстава младим брачним паровима и паровима који живе у ванбрачној заједници на територији општине Ада за куповину куће или стана у 2019. години, у оквирном износу ос 10 милиона динара. Након истека рока из конкурса, именована комисија је констатовала да је стигло 17 пријава, које су пристигле на време и задовољавају прописане услове,  те су их рангирали према унапред утврђеном бодовном систему. са данашњим даном на основу одлуке Општинског већа, узимајући у обзир бодовни систем, од стране Локалне самоуправе општине Ада бесповратна средства,  у једнаком износу добија 12 Парова. Одлука се налази на сајту локалне самоуправе, www.ada.org.rs.
Имајући у виду број пријава,  Локална самоуправа ће предметни конкурс поново расписати почетком следеће године,  јер и овим путем жели помоћи младима у стварању свог огњишта – изјавио је председник општине,  Золтан Билицки.