Реновирање седишта удружења

Већ је више пута помињано,  да Локална самоуправа општине Ада, слично пракси из претходних година,  и ове године кроз конкурсе подржава цивилне организације и удружења из наше општине.  У овој години поред суфинансирања програма организација створила се могућност и за конкурисање за реновирање, адаптацију и опремање седишта удружења.  Оквирни износ, који је за ову намену опредељен у буџету општине износи 15 милиона динара, на које је успешно аплицирало 14 организација. О реновирању седишта удружења за заштиту животне средине “Зелентарка” смо већ раније писали,  а следећи радови се одвијају у Молу на згради Фудбалског клуба “Бачка”. У оквиру реновирања седишта извршиће се замена комплетне кровне конструкције, која је била у веома лошем стању, а извршиће се и замена столарије. Уградиће се укупно 34  ПВЦ прозора и 4 ПВЦ врата. Захваљујући успешном аплицирању на горе поменутом конкурсу оквирни износ за ове радове износи 1,6 милиона динара.