Уз подршку Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство и општине Ада, почела је санација водоводне мреже у Молу, која подразумева замену постојећих, а дотрајалих   цеви на подручју насеља. Инвестицију заједнички финансирају поменути секретаријат и општина Ада. Примарни циљ радова је елиминација микроводовода, реконструкција постојеће мреже и прикључак на градски водовод. На основу процене коју је спровело ЈКП „Стандард“ Ада, приоритет је дат одређеним улицама и уличним деоницама где је било неопходно започети радове (у улицама Петефи Шандора, Партизанска, Урбан Јожефа, Ђуре Даничића, Вукашина Стокића, Омладинска, Братства-јединства). Током радова биће замењена и санирана укупна дужина цевовода од 3.520 метара, а биће постављени и савремени улични хидранти, што ће у великој мери допринети ефикаснијем раду ватрогасаца.