У центру Аде су почели радови на санирању паркинга поред католичке цркве. Корени дрвећа су током година порасли до мере да су онемогућавали безбедно паркирање и ради решења насталог проблема неминовно је поновно поплочавање растером.