Данас у току пре поднева у Палати Србија организовано је свечано потписивање и уручење уговора за доделу бесповратних средстава за суфинансирање мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2020.години. Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику расписао је конкурс на којем је и наша општина успешно конкурисала. Укупан износ одобрених средстава за суфинансирање оправданих трошкова мера популационе политике износи 7.257.649,00 динара. Учешће Кабинета МДПП износи 6.169.001,65 динара, укупан износ средстава учешћа јединице локалне самоуправе износи 1.088.647,35 динара. У оквиру овог пројекта оствариће се следеће мере:
• Едукације из области популационе политике тј. оснивање психолошког саветовалишта (партнерско и породично саветовалиште)
• Очување и унапређење репродуктивног здравља тј. програм усвајања позитивних здравствених навика кроз физичко вежбање, опрема за физичко вежбање, оснивање саветовалишта за младе, опремање објекта за партнерско и породично саветовалиште
• Пут ка здравом материнству тј. набавка аутомобила.