АНОНИМНЕ УПИТНИКЕ ЗА ШИРЕ ГРАЂАНСТВО, КОЈИ ДОПРИНОСИ РЕАЛИЗАЦИЈИ ПАКЕТА ПОДРШКЕ (КОЈА СЕ ОГЛЕДА У СТРУЧНОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ПОДРШЦИ) ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – ОПШТИНИ АДА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ИЗ СПОРАЗУМА КОЈА ЈЕ ЗАКЉУЧИЛА ОПШТИНА АДА И СТАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ГРАДОВА, СТАВЉАМО НА ЗВАНИЧНУ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦУ ОПШТИНЕ АДА НА СРПСКОМ И НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ СА МОЛБОМ ДА ПОПУНИТЕ И КЛИКОМ НА НАТПИС „ПОШАЉИ“ ПОШАЉЕТЕ.
УПИТНИКЕ ПОПУНИТЕ ШТО ПРЕ ЈЕР ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ МОЖЕ ДА ИХ ПРИМИ НАЈКАСНИЈЕ ДО 14.06.2024. ГОДИНЕ.
ЗАДУЖЕНОМ ЛИЦУ ЋЕ СТИЋИ ВАШИ ПОПУЊЕНИ УПИТНИЦИ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПЛАНИРАНУ АНАЛИЗУ ИСТИХ.
ОВИ УПИТНИЦИ ПОСТОЈЕ И У ШTАМПАНОМ ОБЛИКУ НА СРПСКОМ И НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ И МОЖЕТЕ ИХ ПОДИЋИ:
• НА ШАЛТЕРУ БРОЈ 11 И 12 УСЛУЖНОГ ЦЕНТРА ОПШТИНЕ АДА
• У ПРОСТОРИЈАМА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ АДА
• ОСНОВНА ШКОЛА „ЧЕХ КАРОЉ“ АДА, ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 19, КОД СЕКРЕТАРA ШКОЛЕ
• ОСНОВНА ШКОЛА „НОВАК РАДОНИЋ“ МОЛ, МАРШАЛА ТИТА БРОЈ 82, КОД СЕКРЕТАРA ШКОЛЕ
• ДОМА ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ МОЛ, ЈНА 105, СТРУЧНА РАДНИЦА ЗА УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ
МОЛИМО ВАС ДA ПОПУНИТЕ И ОДМАХ ВРАТИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ – САВЕТНИЦИ ШАЛТЕРА ИЛИ ЛИЦУ У НАПРЕД НАВЕДЕНИМ УСТАНОВАМА.
УПИТНИКЕ ПОПУНИТЕ ШТО ПРЕ ЈЕР ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ МОЖЕ ДА ИХ ПРИМИ НАЈКАСНИЈЕ ДО 14.06.2024. ГОДИНЕ.
ЗАДУЖЕНОМ ЛИЦУ ЋЕ СТИЋИ ВАШИ ПОПУЊЕНИ ШТАМПАНИ УПИТНИЦИ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПЛАНИРАНУ АНАЛИЗУ ИСТИХ.

https://forms.office.com/e/ebv33vHFHt