Успешно конкурисање ЈПР “Адица”

Током пролећа ове године Јавно предузеће за рекреацију наше општине је успешно  учествовало на конкурсу Сектора за туризам Министарства трговине, туризма и телекомуникације, и то за  санацију и поновно асфалтирање тротоара у кругу базенског комплекса. Данас преподне је потписан уговор у горе поменутом Министарству. Укупна вредност инвестиције износи 4 милиона динара,  од чега је 2 милиона динара обезбеђено путем конкурса а преосталих 2 милиона динара заједно обезбеђује Локална самоуправа општине Ада и ЈПР ”Адица”. Реализација пројекта је планирана почетком следеће године, а радови ће се завршити до почетка сезоне купања.