Захваљујући међусобној подршци и блиској сарадњи са републичком владом, започињемо, односно поново покрећемо још једну инвестицију од историјске вредности и значаја.
Ове године ће се изградити додатних 6 километара Молског великог пута. Преосталих 17 километара, који су неопходни за прикључак на аутопут, ће према договору бити завршени током 2025. и 2026. године. Реализацијом овог пројекта отварају се бројне нове могућности за развој Мола, Оборњаче и целе наше општине.
Завршетак комплетне изградње Молског великог пута зависи од даљег одржавања добрих односа између тренутне општинске власти републичке владе.