Након успешне организације Спортске олимпијаде радника Војводине и даље је један од наших циљева реновирање постојећих спортских објеката и изградња нових. Заједно са републичком и покрајинском владом радимо на континуираном унапређењу спортске инфраструктуре. Данас је у Покрајинском секретаријату за спорт и омладину потписан уговор којим је одобрена подршка за изградњу кошаркашког терена. Локација за изградња новог терена се налази у Ади на простору између Спортског пансиона и главног терена Фудбалског клуба АФК. Истовремено, у току је израда планске документације за реконструкцију Рекреационог центра у Молу, која подразумева и реновирање спортских терена.