1. МАРТ, ДАН ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ

            Обележавање 1. марта, Светског дана цивилне заштите, установљено је 1990. године одлуком Генералне скупштине Међународне организације цивилне заштите (ICDO).

Цивилна заштита у Републици Србији све више добија на значају и интензивно се ради на њеном јачању. Услед честих појава ванредних ситуација, држава препознаје значај и улогу цивилне заштите за успостављање правовременог и ефикасаног одговора на све изазове и опасности. Цивилна заштита се активира када настану ванредне ситуације изазване елементарним непогодама или техничко-технолошким несрећама а таквог обима и интензитета да њихов настанак или последице није могуће спречити или отклонити редовним деловањем надлежних органа и служби, те је за њихово ублажавање и отклањање неопходно ангажовати додатне снаге и средства.

На територији Републике Србије до сада је формирано 111 Специјалних јединица цивилне заштите са око 2900 припадника који су распоређени у СЈЦЗ:

– за гашење пожара,

– за пружање прве помоћи и збрињавање,

– за спасавање из рушевина и збрињавање,

– за спасавање на води и под водом,

– за РХБ заштиту.

Несреће и катастрофе се могу догодити свуда и у сваком моменту. Искуство протеклих година показује да се број катастрофа широм света повећава и да је број људских жртава све већи као и материјална штета изазвана њима. Пред цивилном заштитом као и пред целокупним системом заштите и спасавања у Републици Србији, стоје нови изазови, ризици и претње које доносе ванредне ситуације, а којима она адекватно треба да одговори у будућности. То захтева реформу постојећих и формирање нових оперативнијих структура цивилне заштите.

 

Командант штаба за ванредне ситуације општине Ада вам честита

1. март – СВЕТСКИ ДАН ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ.