Предлог Комисије  о расподели средстава са образложењем од 04.05.2022. године

Решење општинског већа општине Ада број 020-5-45/2023-03 од 09.05.2023.
године о расподели средстава за реализацију пројеката производње медијских
садржаја из области јавног информисања на територији општине Ада у 2023.
години

Информацијa Општинског већа општине Ада за све учеснике конкурса који су
добили мањи износ средстава од траженог