Као што је грађанима општине већ познато, радови на термалној бушотини су недавно завршени, ова инвестиција отвара нове могућности за нашу општину. Циљ Локалне самоуправе општине Ада је да најрационалније искористи све могућности једне овакве термалне бушотине, тј. извора енергије и да те могућности оствари. Обезбеђивањем потребних финансијских средстава за остваривање наших идеја, стављање у функцију и експлоатацију ове термалне бушотине биће израђено на бази решења које је јединствено у држави. Циљ нам је да искоришћавањем топлотне енергије из овог извора, грејемо објекте велнес центра, спортског пансиона, дома ученика, балон хале, коју ће мо изградити ове године, основне школе „Чех Карољ“, локалне самоуправе, дома здравља и предшколске установе . У зависности од капацитета извора, осим споменутих јавних објеката, постојаће могућност за прикључење на мрежу и за стамбене зграде у приватном власништву. Прелиминарна мерења и процене енергије показују добру шансу за остваривање горе споменутих идеја, али је у том циљу неопходно да обезбедимо одговарајућу пројектну документацију за оне државне институције од којих очекујемо финансијска средства за те пројекте. Данас је покренут поступак за јавну набавку за израду пројектне техничке документације, која ће обухватити пројектовање споменуте мреже грејања и могућности искоришћавања гаса из термалне воде. Идеја је да се гас, који се налази у термалној води, помоћу гасног генератора користи за производњу електричне енергије. Прорачуни и експериментална испитивања показују да ће се на овај начин произвести око 250 KWh електричне енергије. Наш циљ је да за локалну самоуправу у будуће, поред законом дефинисаних извора прихода, створимо и друге могућности за приходе. Предвиђени рок за израду пројектне документације у горе наведеном поступку јавне набавке је 60 дана. Након спроведеног поступка, а још у току ове године, моћи ћемо да приступимо реализацији овог пројекта. – изјавио је Золтан Билицки, председник општине Ада.