Након израде елабората којим се регулише постављање саобраћајних знакова, у последњих неколико недеља су спроведени радови на терену. Замењени су истрошени и избледели саобраћајни знаци, надокнађени недостајући и извршено је поновно фарбање хоризонталне сигнализације на коловозу на више локација. Ради повећања безбедности у саобраћају, периодично су неопходне акције овог типа које ће се наставити и у будућности.