Локална самоуправа општине Ада покренула је спровођење управног процеса за израду потребне планске документације, и набавку грађевинске дозволе за изградњу Фабрике воде. Изградња објекта Фабрике воде је планирана на локацији између насеља Аде и Мола.