Недавно смо вас известили да је Музичка школа „Барток Бела” успешно конкурисала код Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице за реновирање дотрајалог система централног грејања. Након спроведене јавне набавке потписан је уговор са предузећем „Цим Гас“ доо из Суботице, које је понудило најповољнију цену за извођење радова. Радови крећу почетком децембра, који обухватају уградњу 2 гасна котла, замену старог гасовода, као и монтирање нових радијатора у просторијама Музичке школе и Библиотеке. Укупна вредност пројекта износи 2,5 милиона динара, који Локална самоуправа општине Ада подржава са сопственим учешћем,  и са финансирањем израде планова и техничког надзора. Завршетак радова је предвиђен за почетак другог полугодишта, те ће систем за грејање несметано функционисати у преосталом делу грејне сезоне.