Обавештавају се пољопривредни произвођачи да креће пријављивање у електронски регистар пољопривредних газдинстава (еРПГ) са ажурирањем података и обновом статуса пољопривредних газдинстава, што је наредни корак за коришћење система еАграр.
Упутства за уношење података у еРПГ могу се погледати на сајту https://eagrar.gov.rs/
Помоћ за уношење података у еРПГ (уколико пољопривредни произвођачи не успевају сами) пружа Пољопривредна Стручна Служба Сента у свом седишту у Сенти.
Пољопривредна стручна служба помоћ ће пружити заинтересованим пољопривредним произвођачима и на територији општине, у великој сали градске куће Општине Ада 22 и 23.03.2023. од 8.00 до 13.00 сати