Министарство за рад, борачка и социјална питања – Инспекторат за рад – Одсек инспекције рада Кикинда
Од 14.07.2023. године одсек инспекције рада Кикинда примаће странке сваког петка од 07:00-12:00 часова у канцеларији бр. 28 зграде Општине Ада.