Обавештавамо родитеље, чија су деца уписана у ПУ „Чика Јова Змај“ Ада, да у току трајања ванредног стања нису у обавези плаћања фиксних трошкова учешћа у економској цени и да наведени трошкови неће бити родитељима ни обрачунавани за тај период. За време трајања ванредног стања ти трошкови ће се надокнадити из буџета Општине Ада.