Oдељење за локалну пореску администрацију Општинске управе Ада, обавештава све активне предузетнике, паушалце и непаушалце који користе своје објекте за обављање своје делатности или физичка лица која издају у закуп своје објекте у пословне сврхе, имају обавезу да до 01.06.2022 године на шалтеру број 3 услушног центра пријаве предметне површине као пословне на обрасцу ППИ-2.
Након наведеног рока извршиће се теренска контрола непријављених пословних простора!