Koнкурс

Локална самоуправа општине Ада расписује конкурс за подстицај привредних друштава и предузетника са седиштем у општини Ада путем рефундације трошкова за набавку потрошног материјала.
Укупан износ средстава конкурса износи 952.000,00 динара
Обавезна конкурсна документација и потребна пратећа документација доставља се у затвореној коверти са назнаком „За Конкурс за подстицај привредних друштава и предузетника са седиштем у општини Ада путем рефундације трошкова за набавку потрошног материјала ” путем поште или лично.
Пријава се шаље поштом или се предајe лично на адреси:
Општина Ада, Трг ослобођења бр. 1, 24430 Ада.
Конкурсна документација може се преузети са званичне интернет странице Општине Ада www.аda.org.rs (Kонкурси).
За додатне информације можете се обратити на број телефона 024/852-106 локал 217. Контакт особа: Вања Гавриловић.
Рок за подношење пријаве на овај јавни конкурс је: 15.07.2019. године.

Пријаве које стигну ван прописаног рока, неће бити разматране.