Општинско веће општине Ада обавештава јавност да је под бројем: 020-5-49/2022-03 дана 08.04.2022. године донела Закључак о приступању израде нацрта Програма унапређења социјалне заштите за период 2022 – 2027 године.

Прилог: Закључак Општинског већа општине Ада број: 020-5-49/2022-03 од 08.04.2022. године