Već devetu godinu opština Ada raspisuje konkurs za podršku povrtarima. Od poljoprivrednih proizvođača koji su ispunili uslove konkursa, lokalna samouprava je i za ovu godinu preuzela teret plaćanja zakupnine pijačnih tezgi dužine do 2 metra, prema JKP Standard. Poslednjih godina su već pored povrtara na konkurs mogli da se prijave i svi ostali registrovani poljoprivredni proizvođači iz opštine. Zahvaljujući tome, ove godine se uspešno prijavilo 62 proizvođača, od kojih 24 ima ugovore o zakupu i za Adu i za Moholi pijacu.