Функционисање Техничке школе у Ади и обезбеђивање неопходних услова за квалитетно образовање у њој је од истакнуте важности за Локалну самоуправу општине Ада. Спољна и унутрашња обнова школске зграде показала се као неопходна, зато су у октобру прошле године започети радови на реновирању уз сарадњу Локалне самоуправе, И и ИИ месне заједнице и уз подршку Министарства просвете Републике Србије. У оквиру пројекта извршена је замена свих спољни прозора и врата, термоизолација и кречење објекта, обновљени су мокри чворови, а задњи улаз је преуређен за могућност приступа инвалидима. Реновирање је такође веома значајно у погледу хигијене и енергетске ефикасности. Радови су при крају, те је председник општине Золтан Билицки јутрос обишао установу у пратњи директорке школе Хилде Гилице.