Opština Ada i naselje Dumbrava (Igazfalva) iz Rumunije, zajednički su učestvovali u prekograničnom programu (Intereg-IPA CBC Rumunija – Srbija) pod nazivom „Prepared -Pripremljeni“. Opšti cilj projekta bio je unapređenje spasilačkih operacija i upravljanja rizikom od požara i poplava uključivanjem svih aktera u pripravnost za vanredne situacije.

Od 3. do 10. jula lokalne dobrovoljne vatrogasne jedinice su učestvovale u intenzivnoj teorijskoj i praktičnoj obuci, održana je zajednička obuka uz učešće lokalnih i rumunskih partnera, a u okviru projekta održane su pokazne vežbe u prisustvu svih aktera hitne pomoći (vatrogasna brigada, medicinski centar, dobrovoljno vatrogasno društvo i policijska stanica) pod nazivom „Bezbednost stanovništva“. Svrha prezentacija organizovanih u Moholu i Adi tokom vikenda je bila predstavljanje tehničke opremljenosti svih uključenih službi, obuka i usavršavanje vatrogasnih jedinica Ade i Dumbrave, kao i predstavljanje veština i radnji koje se koriste prilikom

spasavanja, saobraćajnih i drugih nezgoda. U programima je učestvovalo i stanovništvo, a organizovana je i podela aparata za gašenje požara dobijenih iz Dumbrave lokalnim poljoprivrednicima, koji će takođe služiti bezbednosti stanovništva. Na sastanku predsednika opštine, između Zoltana Bilickog i Ihasa Ioana, postignut je dogovor o zajedničkom nastavku saradnje, odnosno o učešću u tzv. drugom krugu IPA projekta. Putem ove saradnje naša opština bi dobila priliku da nabavi novu opremu koja bi pomogla učesnicima u vanrednim situacijama – agregati, pumpe, lopate, ašova, kao i izgradnju magacina za smeštaj ove opreme.

Takođe, tokom prošle nedelje, gradonačelnik Senteša i njegova delegacija bili su gosti u kabinetu predsednika opštine u Adi. Tema sastanka je bila učešće na konkursima Evropske unije. Konkursi će biti usmereni na razvoj turizma, tačnije na izgradnju luke za čamce u Molu. – izjavio je Zoltan Bilicki, predsednik opštine Ada.