Конкурси

 • Јавни конкурс за цркава и верских заједница

  Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Ада ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ Број: 020-5-74/2021-02 Дана 22.10.2021. године   На основу члана 7. став 1. Одлуке о расподели буџетских средстава црквама и верским заједницама („Службени лист Општине Ада“, бр. 50/2016), Председник Општине Ада дана 22.10.2021. године, расписује   Јавни конкурс за доделу средстава ради суфинансирања пројеката цркава и верских заједница   Јавни конкурс се расписује за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница које делују на територији општине Ада за 2021. годину у износу од […]

 • Објаввљују се резултати конкурса од 15.04.2021. године за доделу помоћи материјално угроженим ученицима и студентима

  Помоћ je додељен за следећих 80  ученика средње школе и студената у  изнoсу од  12.500,00 динара: Исплата помоћи врши се дознаком у корист рачуна назначеног од стране учесника конкурса. Зoрaн Мoртвaнски Belik Attila Kollár Orsolya Vreckó Fanni Csicsman Lúcia Aleksza Anabella Мирoслaв Брнић Pajor Timea Lóci Nórbert Вeрицa Ибрић Дрaгaнa Чoбић Nagy Leona Madarász Kinga Lepár Emese Barna Patrik Lepár Krisztina Baburek Barbara Мihályi Zselyke Mihályi Csenge Вeљкo Сeгeдински Милицa Сeгeдински Кристинa Мoлдoвaнoв Véber Éva Patócs Fábián Patócs Krisztián Patus […]

 • Конкурс – удружења

  На основу члана 5. Правилника о суфинансирању програма од општег интереса удружењима грађана из буџета општине Ада („Службени  лист општине Ада“ број 51/2016) и на основу Одлуке о буџету општине Ада за 2021. годину (“Службени лист општине Aдa“, број 42/2020 и 15/2021), Комисија за спровођење поступка доделе финансијских средстава удружењима грађана из буџета општине Ада дана 14.09.2021. године расписује   ЈАВНИ КОНКУРС   за суфинансирање програма од општег интереса удружењима грађана из буџета општине Ада ПУТЕМ ЈАВНОГ КОНКУРСА ДОДЕЉУЈУ СЕ […]

 • ЈАВНИ ПОЗИВ  ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2022. ГОДИНУ 

  Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а    Аутономна Покрајина Војводина  Општина Ада   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  Број: 320- 12/2020-02  Датум: 25.06.2021. године      ЈАВНИ ПОЗИВ  ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2022. ГОДИНУ      У складу са  Законом о пољопривредном земљишту („Службени  гласник  РС“,  бр. 62/06, 65/08 – др. Закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18-др закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020 и 133/20), Председник општине Ада, расписује  јавни  позив  којим обавештава:  образовнe установe – школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;  високообразовнe установe – факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;  правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства;    да  доставе  потребну  документацију  ради  остваривања  коришћења  без  плаћања  накнаде пољопривредног земљишт у државној својини на територији  општине Ада за 2022. годину, до дана 31.октобра 2021. године.    Потребна документација:  Захтев  за  остваривање  бесплатног  коришћења  без  плаћања  накнаде  потписан  од стране одговорног лица  Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест месеци) ) којим се доказује да је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе  […]

 • ЈАВНИ ПОЗИВ  ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2022. ГОДИНУ

  Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а    Аутономна Покрајина Војводина  Општина Ада   ОПШТИНСКА УПРАВА   Одељење за капиталне инвсетиције и за ЛЕР  Број: 320- 11/2021-06  Датум: 28.06.2021. године      ЈАВНИ ПОЗИВ  ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2022. ГОДИНУ    У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон), и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење […] 

13. СОРВ

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

АДРЕСАР ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Виртуелни матичар
Бирачки списак
Информатор о раду органа Општине Ада
Јавне набавке
Плански акти Општине Ада

ИНФОРМАЦИЈЕ

Плана развоја општине Ада за период од 2021. до 2027. године
РАДОВИ У БИЉНОЈ ПРОИЗВОДЊИ И СТОЧАРСТВO
Електрична енергија
Вода и смеће
Дом здравља
Сервисне информације

БРАТСКИ ГРАДОВИ

Бођисло
Будимпешта 11 округ
Ђерђоалфалу
Шабац
Мако
Немешнадудвар
Будакалас