Конкурси

 • ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОУ

  Општинска управа општине Адана основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 – др. закон, 95/2018 – др. закон и 86/2019 – др. закон) и члана 12. и 13. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 95/2016) оглашава ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АДА […]

 • КОНКУРС УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА

  На основу члана 3. став 1 и 2. Правилника о критеријумима, условима и начину додељивања помоћи материјално угроженим ученицима и студентима са територије општине Ада Службени лист општине Ада; , број 9/2017 и 10/2018), Комисија за спровођење конкурса, дана 29.05.2020. године расписуje К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА   I. Конкурсом се додељује помоћ у школској 2019/2020 години. II. 1. Помоћ се додељује ученицима средњих школа Право […]

 • КОНКУРС за додељивање помоћи талентованим ученицима и студентима

  На основу члана 4. став 2. Правилника о критеријумима, условима и начину додељивања помоћи талентованим ученицима и студентима са територије општине Ада („Службени лист општине Ада“ број 2/2017 и 3/2017), Комисија за спровођење конкурса, дана 29.05.2020. године расписуje К О Н К У Р С за додељивање помоћи талентованим ученицима и студентима  са територије општине Ада   I Конкурсом се додељује помоћ у школској 2019/2020 години. II 1. Помоћ талентованим УЧЕНИЦИМА првог, другог, трећег и четвртог разреда СРЕДЊИХ ШКОЛА Право […]

 • КОНКУРС ЗА ПОДСТИЦАЈ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ПРЕДУЗЕТНИКА

  На основу члана 6. Oдлуке о покретању поступка o расписивању конкурса за подстицај привредних друштава и предузетника са седиштем у општини Ада кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2020. години број: 020-6-43/2020-03 од 13.05.2020. године, Комисија за спровођење конкурса за подстицај привредних друштава и предузетника са седиштем у општини Ада кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2020. години (у даљем тексту: Комисија), дана 13.05.2020. године, расписује КОНКУРС ЗА ПОДСТИЦАЈ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ПРЕДУЗЕТНИКА СА СЕДИШТЕМ У […]

 • Оглас

  Оглас за јавну лицитацију Формулар за пријављивање 

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Избори 2020
Виртуелни матичар
Бирачки списак
Информатор о раду органа Општине Ада
Јавне набавке
Плански акти Општине Ада

ИНФОРМАЦИЈЕ

РАДОВИ У БИЉНОЈ ПРОИЗВОДЊИ И СТОЧАРСТВO
Електрична енергија
Вода и смеће
Дом здравља
Сервисне информације

БРАТСКИ ГРАДОВИ

Бођисло
Будимпешта 11 округ
Ђерђоалфалу
Шабац
Мако
Немешнадудвар
Будакалас