8. Борачко-инвалидска заштита

Референт: Арпаши Ерика
Телефон: 024 / 852-106, локал 107.

Корисник: учесници II светског рата, учесници у оружним акцијама после 17.08.1990. године и агресије НАТО на СРЈ, као и њихове породице, цивилни инвалиди ратова.

Врста поступка:

 •  остваривање основних права,
 •  осим права регулисаних савезним прописима, републичким прописима регулисано је право на месечно новчано примање, додатак за негу, накнада трошкова смештаја у установе социјалне заштите, породични додатак, накнада погребних трошкова, помоћ у случају смрти и друга права,
 •  по републичким прописима утврђују се и својства цивилног инвалида рата,
 •  републичком уредбом утврђује се право месечно примање због незапослености.

Основна права војних инвалида су:

 • лична инвалиднина,
 • додатак за негу и помоћ,
 • ортопедски додатак,
 • ортопедска и друга помагала,
 • накнада за време незапослености,
 • бањско и климатско лечење,
 • бесплатна и повлашћена вожња,
 • накнада за исхрану и смештај за време путовања и боравка у другом месту и
 • путничко моторно возило.

Основна права члана породице палог борца су:

 • породична инвалиднина,
 • увећана породична инвалиднина,
 • бесплатна и повлашћена вожња,
 • накнада за исхрану и смештај за време путовања и боравка у другом месту.

Основна права члана породице војног инвалида су:

 • породична инвалиднина,
 • бесплатна и повлашћена вожња,
 • помоћ у случају смрти инакнада за исхрану и
 • смештај за време путовања и боравка у другом месту.

Лична инвалиднина

Право на личну инвалиднину има војни инвалид код кога је наступило оштећење организма најмање 20% за време ратних збивања, односно у миру за време одслужења редовног војног рока у саставу Војске Југославије.

Породична инвалиднина

Право на породичну инвалиднину имају чланови породице погинулих бораца, као и чланови уже породице умрлог војног инвалида од И до ВИИ групе.

Место поступка: служба борачко-инвалидске заштите (шалтер број 8), у Услужном центру Општинске Управе Ада.

Лична инвалиднина

 •  захтев
 •  уверење јединице о околностима које су делове до оштећења организма,
 •  медицинска документација из времена настанка оштећења организма, као и из времена када се захтев подноси,
 •  фотокопија личне карте,
 •  извод из матичне књиге рођених за подносиоца захтева
 •  држављанство подносиоца захтева.

Породична инвалиднина

 •  захтев
 •  уверење јединице о околностима под којим је лице погинуло или умрло (код захтева за породичну инвалиднину по палом борцу),
 •  извод из матичне књиге умрлих за погинулог борца или умрлог војног инвалида,
 •  извод из матичне књиге венчаних (уколико захтев подноси брачни друг),
 •  извод из матичне књиге рођених (за децу која се налазе на редовном школовању)
 •  држављанство подносиоца захтева,
 •  изјава два сведока о саставу домаћинства подносиоца захтева.

Војници у дужности који имају породицу (са жену и детета) такође могу добити помоћ.

Такса: нема!
(молба се израђује лично)