8. Hadirokkantak – Védelmi szolgálat

Referens: Árpási Erika
Telefon: 024 / 852-106, 107-es lokál.

Felhasználók: a II. Világháború, 1990.08.17-e utáni fegyveres támadások és a JSZK elleni NATÓ támadás résztvevői és azok családtagjai, a háborúk polgári rokkantjai.

Az eljárás fajtája:

Az alapjogok megvalósítása,A szövetségi törvény adta jogokon kívül, a köztársasági előírások rendelkeznek a havi pénzjutatásra való jog, ápolási pótlékra való jog, szociális-védelmi intézményekben való elhelyezés költségtérítési jogának, családi nyugdíj-kiegészítésre való jog, temetési költségtérítési jog, haláleseti segélyre való jog és más jogok megvalósításáról,A köztársasági előírások alapján történik a polgári hadirokkantak státus megállapítása,Köztársasági rendelet alapján valósítható meg a munkanélküliek havi pénzjuttatásra való joga.

A hadirokkantak alapjogai:

 • személyi rokkantsegélyre való jog,
 • ápolási pótlékra való jog,
 • ortopédiai pótlékra való jog,
 • ortopéd- és egyéb segédeszközökre való jog,
 • munkanélküli segélyre való jog,
 • gyógyfürdőben történő kezelésre való jog,
 • térítésmentes és engedményes utazásra való jog,
 • utazás és más helységben való tartózkodási költégtérítési jog, és
 • személygépjárműre való jog.

Elesett harcosok családtagjainak alapjogai:

 • családi rokkantsegélyre való jog,
 • megnövelt családi rokkantsegélyre való jog,
 • térítésmentes és engedményes utazásra való jog,
 • utazás és más helységben való tarozkodási költségtérítési jog.

A hadirokkantak családtagjainak alapjogai:

 • családi rokkantsegélyre való jog,
 • térítésmentes és engedményes utazásra való jog,
 • haláleseti segélyre való jog,
 • utazás és más helységben való tarozkodási költségtérítési jog.

Személyi rokkantsegélyre való jog

A személyi rokkantsegélyre annak a hadirokkantnak van joga, akinek legalább a teste 20%-a megsérült a Jugoszláv Hadsereg kötelékében a háború alatt, illetve békeidőben a kötelező katonai szolgálat letöltése alatt.

Családi rokkantsegélyre való jog

A családi rokkantsegélyre joguk van az elesett harcosok családtagjainak, valamint az elhalálozott, I-VII-es csoportba tartozott hadirokkantak szűk családi körébe tartozóknak.

Az eljárás helyszíne: az adai Közigazgatási Hivatal Ügyfélfogadó és Szolgáltató Irodájában, a Hadirokkant-védelmi szolgálat (8-as pult).

Személyi rokkantsegélyre való jog (szükséges iratok):

 • kérvény
 • a katonai egység bizonylata a sérülés körülményeiről,
 • egészségügyi okmányok a sérülés létrejöttének idejéből és a kérvény átadásának idejéből,
 • személyigazolvány fénymásolata,
 • a kérlmező születési anyakönyvi kivonata és
 • a kérelmező állapolgársága.

Családi rokkantsegélyre való jog (szükséges iratok):

 • kérvény,
 • a katonai egység bizonylata az elesés/elhalálozás körülményeiről (az elesett harcosok után kérelmezett családi rokkantsegély esetében),
 • az elesett harcos, vagy elhalálozott hadirokkant halotti anyakönyvi kivonata,
 • házasságlevél (ha a kérelmező házastárs),
 • születési anyakönyvi kivonat (az iskolás gyerekek részére) és
 • a kérelmező állampolgársága,
 • két tanú nyilatkozata a kérelmező háztartásának összetételéről.

Katonai szolgálatban lévő családos (feleséggel, gyermekkel rendelkező) katonák is kaphatnak segélyt.

Illeték: nincs!

(a kérvényt személyesen írják vagy lehet átadni)