Na osnovu člana 27. stav 3. Zakona o legalizaciji objekata („Službeni glasnik RS”, br.95/2013)

Red. br. Investitor Namena objekta Broj rešenja/izdato
1. Nađ Robert iz Mola Pomoćni objekat, Ppod+P (objekat broj 1), na katastarskoj parceli broj: 3801/1 KO Ada, u bloku 32. Broj: 351-38/2014-05
Dana: 16.04.2014. godine
2. Laslo Zoltan i
Laslo Milena iz Mola
Porodična stambena zgrade, Pr+Pk (objekat broj 3), koja je izgrađena na osnovu građevinske dozvole broj: 351-60/84-05 od 20.02.1984. godine, na katastarskoj parceli broj: 1071 KO Mol i
2. Pomoćna zgrada Pr (objekat broj 4), koja je izgrađena na osnovu građevinske dozvole broj : 351-60/84-05 od 20.02.1984. godine, na katastarskoj parceli broj: 1071 KO Mol.
Broj: 351-202/2010-05
Dana: 16.04.2014. godine.
3. Fišteš Lajoš i
Fišteš Borbala iz Ade
Pomoćni objekat (objekat broj 2), na katastarskoj parceli broj: 5504/2 KO Ada, u bloku 38. Broj: 351-139/2014-05
Dana: 23.04.2014. godine
4. Mikuš Jožef i
Mikuš Erika iz Mola
Pomoćni objekat (objekat broj 1), na katastarskoj parceli broj: 5204/1 KO Ada, u bloku 38. Broj: 351-16/2014-05
Dana: 23.04.2014. godine
5. Janoš i Mihalek Margit iz Ade 1. Porodična stambene zgrade, Ppod+P (objekat broj 4), na katastarskoj parceli broj: 4103 KO Ada i
2. Pomoćna zgrada, P (objekat broj 5), na katastarskoj parceli broj: 4103 KO Ada.
Broj: 351-10/2014-05
Dana: 15.05.2014. godine
6. Balog Ferenc i Balog Eržebet iz Ade 1. Dogradnja dela stambene zgrade, P+ 0 (objekat broj 1), na katastarskoj parceli broj: 1216 KO Ada i
2. Pomoćni objekti, P+0 ( objekti broj 3 i 4), na katastarskoj parceli broj: 1216 KO Ada.
Broj: 351-8/2014-05
Dana: 09.10.2014. godine
7. Adanko Ištvan iz Ade 1. Dogradnja stambenog objekta, P (objekat broj 1a), na katastarskoj parceli broj: 952 KO Ada, u bloku 3,
2. Pomoćni objekti, P (objekti broj 2, 4 i 5), na katastarskoj parceli broj: 952 KO Ada, u bloku 3 i
3. Ekonomski objekat (objekat broj 3), na katastarskoj parceli broj: 952 KO Ada, u bloku 3.
Broj: 351–113/2010-05
Dana: 30.06.2014. godine.
8. David Ester i David Beata iz Utrine 1. Dogradnja stambene zgrade, P (objekat broj 1), na katastarskoj parceli broj 678 KO Utrine,
2. Pomoćni objekat, P ( objekat broj 2), na katastarskoj parceli broj 678 KO Utrine i
3. Ekonomski objekat, P ( objekat broj 1), na katastarskoj parceli broj 677 KO Utrine .
Broj: 351–195/2010-05
Dana: 03.07.2014. godine.
9. Jakovljević Dragan i Jakovljević Emina iz Ade 1. Dograđeni deo stambenog objekta, P (objekat broj 1a), na katastarskoj parceli broj: 5204/14 KO Ada, u bloku 38 i
2. Pomoćni objekat, P (objekat broj 3), na katastarskoj parceli broj: 5204/14 KO Ada, u bloku 38.
Broj: 351–109/2010-05
Dana: 03.07.2014. godine
10. Kovač Tibor i Kovač Zoltan iz Ade 1. Dograđeni deo porodične stambene zgrade, P (objekat broj 1), na katastarskoj parceli broj: 4377 KO Ada i
2. Pomoćni objekat, P (objekat broj 3), na katastarskoj parceli broj: 4377 KO Ada.
Broj: 351–315/2010-05
Dana: 01.09.2014. godine.
11. Odri Veronika , Odri Agneš, Odri Tamaš i Odri Mikloš iz Mola 1. Pomoćni objekat, P (objekat broj 1), na katastarskoj parceli broj: 1144 KO Mol. Broj: 351–262/2010-05
Dana: 02.09.2014. godine
12 Pothorcki Janoš i Pothorcki Eržebet iz Ade Pomoćni objekti, P (objekti broj 2 i 3), na katastarskoj parceli broj: 1031 KO Ada, u bloku 3. Broj: 351–94/2010-05
Dana: 08.09.2014. godine.
13. Pristal Mihalj iz Mola 1. Ekonomski objekat, P (objekat broj 5), na katastarskoj parceli broj: 1131 KO Mol, u bloku 46. Broj: 351–153-14/2010-05
Dana: 07.07.2014. godine.
14. Pristal Ištvan iz Ade i Pristal Mihalj iz Mola 1. Ekonomski objekat, P (objeka broj 7), na katastarskoj parceli broj: 1322 KO Mol, u bloku 46 i
2. Pomoćni objekat, P (objekat broj 6), na katastarskoj parceli broj: 1322 KO Mol, u bloku 46.
Broj: 351–153-16/2010-05
Dana: 07.07.2014. godine.
15. Katona Laslo iz Ade Pomoćni objekat, P ( objekat broj 3), na katastarskoj parceli broj: 4429 KO Ada, u bloku 33. Broj: 351–301/2010-05
Dana: 30.06.2014. godine.
16. Vrecko Ištvan i Vrecko Žužana iz Mola Pomoćni objekat, P (objekat broj 4), na katastarskoj parceli broj: 3408 KO Mol, u bloku 57. Broj: 351–312/2010-05
Dana: 30.06.2014. godine.
17. Vukosavljev Zoran iz Mola 1. Dogradnja porodične stambene zgrade, P (objekat broj 1a), na katastarskoj parceli broj: 2679 KO Mol, u bloku 59 i
2. Ekonomski objekat, P (objekat broj 3), na katastarskoj parceli broj: 2679 KO Mol, u bloku 59.
Broj: 351–77/2010-05
Dana: 23.10.2014. godine.
18. Bagljaš Andraš iz Ade 1. Stambeni objekat, P (objekat broj 4), na katastarskoj parceli broj: 2316 KO Ada i
2. Pomoćni objekat, P (objekat broj 5), na katastarskoj parceli broj: 2316 KO Ada.
Broj: 351–276/2010-05
Dana: 30.06.2014. godine.
19. Bakoš Ferenc i Bakoš Ilona iz Mola 1. Pomoćni objekat, P (objekat broj 2), na katastarskoj parceli broj: 3792 KO Mol, u bloku 54 i
2. Ekonomski objekat, P (objekat broj 3), na katastarskoj parceli broj: 3792 KO Mol, u bloku 54.
Broj: 351–307/2010-05
Dana: 30.06.2014. godine.
20. Novak Franciška iz Utrine 1. Ekonomski objekti, P (objekti broj 2 i 5), na katastarskoj parceli broj: 754/5 KO Utrine i
2. Pomoćni objekat, P (objekat broj 3), na katastarskoj parceli broj: 754/5 KO Utrine.
Broj: 351–168/2010-05
Dana: 08.09.2014. godine.
21. Šinka Erne iz Mola 1. Ekonomski objekat, P (objekat broj 2), na katastarskoj parceli broj: 512/2 KO Mol, u bloku 51 i
2. Pomoćni objekat, P (objekat broj 1), na katastarskoj parceli broj: 512/2 KO Mol, u bloku 51.
Broj: 351–117/2010-05
Dana: 30.06.2014. godine.
22. Bender Ferenc i Bender Žužana iz Obornjače 1.Dograđeni deo stambenog objekta, P+0 (objekat broj 1), na katastarskoj parceli broj: 10 KO Obornjača,
2. Pomoćni objekti, P+0 (objekti broj 2 i 3), na katastarskoj parceli broj: 10 KO Obornjača i
3. Ekonimski objekat, P+0 (objekat broj 4), na katastarskoj parceli broj: 10 KO Obornjača.
Broj: 351-17/2014-05
Dana: 13.10.2014. godine.
23. Balog Ferenc i Balog Magdolna iz Ade Pomoćni objekat, P (objekat broj 2), na katastarskoj parceli broj: 5470 KO Ada. Broj: 351-153-39/2010-05
Dana: 22.10.2014. godine
24. Božoki Franciška iz Ade Pomoćna zgrada, P+0 (objekat broj 2), na katastarskoj parceli broj: 5660/2 KO Ada. Broj: 351-41/2010-05
Dana: 21.10.2014. godine
25. Tot Natalie iz Mola Pomoćna zgrada, P (objekat broj 7), na katastarskoj parceli broj: 2093 KO Mol. Broj: 351-153-34/2010-05
Dana: 04.11.2014. godine
26. Vince Arpad iz Mola 1. Pomoćna zgrada, P (objekat broj 5), na katastarskoj parceli broj: 1972 KO Mol i
2. Ekonomski objekti, P (objekti broj 3 i 4), na katastarskoj parceli broj: 1972 KO Mol.
Broj: 351-176/2010-05
Dana: 20.11.2014. godine
27. Virtz Nandor iz Ade 1. Pomoćni objekat, P (objekat broj 2), na katastarskoj parceli broj: 2545/2 KO Ada i
2. Pomoćni objekat, P (objekat broj 3), na katastarskoj parceli broj: 2545/2 KO Ada.
Broj: 351-342/2010-05
Dana: 22.10.2014. godine
28. Vrbaški Sofija i Vrbaški Goran iz Mola Ekonomski objekti, P+0 (objekti broj 5 i 6), na katastarskoj parceli broj: 4623 KO Mol. Broj: 351-21/2010-05
Dana: 23.10.2014. godine
29. Hodik Ibolja iz Ade 1. Porodična stambena zgrada, P+0 (objekat broj 3), na katastarskoj parceli broj: 1472 KO Ada i
2. Pomoćna zgrada, P+0 (objekat broj 1), na katastarskoj parceli broj: 1473 KO Ada.
Broj: 351-163/2013-05
Dana: 04.11.2014. godine
30. Adanko Nandor iz Ade 1. Pomoćna zgrada, Ppod+P+Ppot (objekat broj 5), na katastarskoj parceli broj: 99/24 KO Ada i
2. Pomoćna zgrada, P+Ppot (objekat broj 6), na katastarskoj parceli broj: 99/24 KO Ada.
Broj: 351-34-1/2014-05
Dana: 19.11.2014. godine
31. Adanko Nandor iz Ade 1.Pomoćna zgrada, Ppod+P (objekat broj 1), na katastarskoj parceli broj: 99/52 KO Ada,
2.Pomoćna zgrada, P+Ppot (objekat broj 3), na katastarskoj parceli broj: 99/52 KO Ada i
3.Ekonomska zgrada, P (objekat broj 2), na katastarskoj parceli broj: 99/52 KO Ada.
Broj: 351-34-2/2014-05
Dana: 17.11.2014. godine
32. Balog Lajoš i Balog Eržebet iz Ade Pomoćni objekti (objekti broj 5, 7 i 8), na katastarskoj parceli broj: 4186 KO Ada. Broj: 351-44/2014-05
Dana: 17.11.2014. godine
33. Boršoš Friđeš iz Ade 1. Dograđeni deo stambenog objekta, P+0 (objekat broj 5), na katastarskoj parceli broj: 1779 KO Ada i
2. Pomoćni objekat, P+0 (objekat broj 1), na katastarskoj parceli broj: 1780 KO Ada.
Broj: 351-95/2014-05
Dana: 04.11.2014. godine
34. Čuvik Ilona, Čuvik Čaba i Čuvik Zoltan iz Ade Porodična stambena zgrada, P (objekat broj 2), na katastarskoj parceli broj: 5405 KO Ada. Broj: 351-28/2014-05
Dana: 12.11.2014. godine
35. Nađ Ferenc iz Mola 1. Dograđeni deo porodične stambene zgrade, P (deo objekta broj 1), na katastarskoj parceli broj: 3895 KO Mol i
2. Pomoćna zgrada, P (objekat broj 1), na katastarskoj parceli broj: 3896 KO Mol.
Broj: 351-62/2014-05
Dana: 24.11.2014. godine
36. Pamer Ferenc iz Ade Porodična stambena zgrada, Ppod+P, na katastarskoj parceli broj: 2290/1 KO Ada. Broj: 351-21/2014-05
Dana: 14.11.2014. godine
37. Pamer Ferenc i Pamer-Vašaš Ilona iz Ade Pomoćna zgrada, P (objekat broj 2), na katastarskoj parceli broj: 2290/2 KO Ada. Broj: 351-20/2014-05
Dana: 13.11.2014. godine
38. Zab Nandor iz Ade 1. Porodična stambena zgrada, P+Ppot (objekat broj 1), izgrađena na osnovu građ. dozvole broja 351-306/05 u Adi, na katastarskoj parceli broj: 1419 KO Ada i
2. Pomoćna zgrada, P (objekat broj 2), na katastarskoj parceli broj: 1419 KO Ada.
Broj: 351-26/2014-05
Dana: 21.11.2014. godine
39. Kaplar Magdolna i Kaplar Ferenc iz Ade 1. Porodična stambena zgrada, Ppod+P+Ppot, (objekat broj 1), na katastarskoj parceli broj: 1367 KO Ada i
2. Pomoćna zgrada, P+Ppot (objekat broj 3), na katastarskoj parceli broj: 1367 KO Ada.
Broj: 351-6/2014-05
Dana: 04.11.2014. godine
40. Fogaraši Đerđ i Fogaraši Valeria iz Utrine 1. Porodična stambena zgrada, Psut + Ppr +P1 (objekat broj 5), na katastarskoj parceli broj: 797 KO Utrine,
2. Pomoćna zgrada, P (objekat broj 3), na katastarskoj parceli broj: 797 KO Utrine i
3. Ekonomska zgrada, P (objekat broj 7), na katastarskoj parceli broj: 797 KO Utrine.
Broj: 351-31/2014-05
Dana: 04.11.2014. godine
41. Kiš Mikloš i Mijailović – Kiš Eva iz Mola Pomoćna zgrada, P (objekat broj 5), na katastarskoj parceli broj: 11584 KO Mol. Broj: 351-142-2/2014-05
Dana: 04.11.2014. godine
42. Kiš Mikloš i Mijailović – Kiš Eva iz Mola Pomoćna zgrada, P (objekat broj 7), na katastarskoj parceli broj: 1254 KO Mol. Broj: 351-142-1/2014-05
Dana: 04.11.2014. godine
43. Kiš Roland iz Ade i Lovas Lila iz Palića 1. Porodična stambena zgrada, P (objekat broj 1), na katastarskoj parceli broj: 4751 KO Ada,
2. Pomoćna zgrada, P (objekat broj 2), na katastarskoj parceli broj: 4751 KO Ada i
3. Pomoćna zgrada, P (objekat broj 1), na katastarskoj parceli broj: 4752 KO Ada.
Broj: 351-73/2014-05
Dana: 04.11.2014. godine
44. Komloš Anamaria iz Ade Porodična stambena zgrada, Ppod+P+Ppot (objekat broj 1), na katastarskoj parceli broj: 99/102 KO Ada. Broj: 351-47/2014-05
Dana: 04.11.2014. godine
45. Mešter Marta i Mešter Ištvan iz Ade Porodična stambena zgrada, Ppod+P+Ppot, na katastarskoj parceli broj: 3931 KO Ada. Broj: 351-15/2014-05
Dana: 04.11.2014. godine
46. Nemet Antal iz Ade Pomoćni objekti, P (objekti broj 4 i 5), na katastarskoj parceli broj: 2668 KO Ada. Broj: 351-45/2014-05
Dana: 24.10.2014. godine
47. Nemet Antal i Nemet Iren iz Ade Pomoćni objekat, P (objekat broj 2), na katastarskoj parceli broj: 2749 KO Ada. Broj: 351-46/2014-05
Dana: 24.10.2014. godine
48. Novak Julijana, Novak Žolt i Novak Mihalj iz Utrine 1.Pomoćni objekti, P (objekti broj 2 i 4), na katastarskoj parceli broj: 749/8 KO Utrine i
2.Ekonomski objekti, P (objekti broj 3 i 5), na katastarskoj parceli broj: 749/8 KO Utrine.
Broj: 351-81/2014-05
Dana: 04.11.2014. godine
49. Kormoš Gabor iz Obornjače Ekonomska zgrada, P (objekat broj 1), na katastarskoj parceli broj: 510/2 KO Obornjača. Broj: 351-88/2010-05
Dana: 13.01.2015. godine