Pályázatok

Home/Pályázatok

PÁLYÁZAT ANYAGILAG HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓKNAK ÉS HALLGATÓKNAK

A szabályzat az Ada községbeli anyagilag hátrányos helyzetű tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésének mércéiről, feltételeiről és módjáról (Ada Község Hivatalos Lapja, 9/2017 és 10/2018 szám) 3. szakaszának 1. és 2. bekezdése alapján, A Pályázati bizottság 2020.05.29-én kiírja a

P Á LY Á Z A T O T

AZ ADA KÖZSÉGBELI ANYAGILAG HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓKNAK ÉS HALLGATÓKNAK

NYÚJTOTT SEGÉLY ODAÍTÉLÉSÉRE

I.

A pályázattal a segélyt a 2019/2020 iskolaévben ítélik oda.

II.
1. A segélyt középiskolai tanulóknak ítélik oda
Részvételre az a tanuló […]

2020-05-29T16:34:52+01:002020-05-29|

PÁLYÁZAT az Ada községbeli tehetséges tanulóknak és hallgatóknak

А Szabályzat az Ada községbeli tehetséges tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésének ismérveiről, feltételeiről és módjáról (Ada Község Hivatalos Lapja, 2/2017 és 3/2017 szám) 4.  szakasza 2. bekezdése alapján, A pályázatot lefolytató bizottság 2020.05.29-én kiírja a következő

P Á L Y Á Z A T O T

az Ada községbeli tehetséges tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésére

I

Pályázat révén a 2019/2020 iskolaévben segélyt ítélünk meg.

II

1. A tehetséges első, második, harmadik és negyedik osztályos KÖZÉPISKOLAI TANULÓK segélye
Segélyben részesülhet az a […]

2020-05-29T16:35:25+01:002020-05-29|

PÁLYÁZAT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÉS VÁLLALKOZÓK TÁMOGATÁSÁRA

A határozat a pályázat kiírása eljárásának elindításáról az Ada községben székhellyel rendelkező gazdasági társaságok és vállalkozók támogatására, a 2020. évben kezdővállalkozások pénzügyi támogatásán keresztül (szám: 020-6-43/2020-03, keltezés: 2020.05.13-ai) 6. szakasza alapján, a Bizottság a Pályázat az Ada Községben Székhellyel Rendelkező Gazdasági Társaságok és Vállalkozók Támogatására, a 2020. Évben Kezdővállalkozások Pénzügyi Támogatásán Keresztül Lefolytatására (a további szövegben: Bizottság) 2020.05.13.-én kiírja a

PÁLYÁZATOT
AZ ADA KÖZSÉGBEN SZÉKHELLYEL RENDELKEZŐ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÉS VÁLLALKOZÓK TÁMOGATÁSÁRA, A 2020. ÉVBEN KEZDŐVÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSÁRA

I.  AZ ESZKÖZÖK RENDELTETÉSE
A […]

2020-05-13T12:42:25+01:002020-05-13|

PÁLYÁZAT ÉPÜLETANYAG KIOSZTÁSÁRA

A pályázat az épületanyag kiosztására a vallási közösségek, a civilszervezetek és a természetes személyek szükségleteire Ada község területén kiírása eljárásának elindításáról szóló 020-6-
40/2020-03 számú, 2020.05.08-ai keltezésű határozat 6. szakasza alapján, a Bizottság a Pályázat az Épületanyag Kiosztására a Vallási Közösségek, a Civilszervezetek és a Természetes Személyek
Szükségleteire Ada Község Területén Lefolytatására (a további szövegben: Bizottság), 2020.05.08.-án kiírja a

PÁLYÁZATOT ÉPÜLETANYAG KIOSZTÁSÁRA A VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK, A CIVILSZERVEZETEK

ÉS A TERMÉSZETES SZEMÉLYEK SZÜKSÉGLETEIRE ADA KÖZSÉG TERÜLETÉN

I.  AZ ESZKÖZÖK RENDELTETÉSE

A pályázatot az […]

2020-05-08T16:41:38+01:002020-05-08|

Gyermek pótlék és szülési szabadság

ÉRTESÍTÉS a gyermek pótlékra, valamint a kereset térítésre, illetve  a szülési szabadság idejére fizetés térítésre jogosultak számára.

Értesítjük a polgárokat, hogy a gyermek pótlékra, valamint a kereset térítésre, illetve  a szülési szabadság idejére fizetés térítésre való jogosultak megvalósítása iránti kérelmeket postai úton adhatják át az alábbi címre:

Ada község
Felszabadulás tér 1.
17-es iroda
24430 Ada

Űrlapok:

2020-03-21T07:32:20+01:002020-03-19|

Pályázat egyházak és vallási közösségek részére

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
POLGÁRMESTER
Szám: 020-5-30/2020-02
Keltezés: 2020.03.03.

A költségvetési eszközöknek az egyházaknak és a vallási közösségeknek való elosztásáról szóló határozat (Ada Község Hivatalos Lapja, 50/2016. szám) 7. szakaszának 1. bekezdése alapján,
Ada község polgármestere 2020.03.04-én kiírja a

 

Nyilvános pályázatot
az eszközök odaítélésére a község költségvetéséből az egyházak és vallási közösségek projektumai társfinanszírozására

 

A nyilvános pályázat az Ada község területén tevékenykedő egyházak és vallási közösségek projektumai társfinanszírozása érdekében kerül kiírásra a 2020. évre vonatkozóan, 500.000,00 dinár keretösszeggel.
Az Ada község területén tevékenykedő […]

2020-03-04T13:59:54+01:002020-03-04|

Pályázat turizmussal foglalkozók részére

Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 11/2019. és 20/2019. számok) 68. szakasza 1. bekezdésének 2) és 31) pontja, és a szabályzat a vissza nem térítendő eszközök odaítéléséről, Ada község turisztikai potenciáljának fejlesztésében jelentős projektek társfinanszírozására a 2020. évben, azon természetes személyek részére, akik a háziipari létesítményekben és falusi turizmussal foglalkozó háztartásban nyújtanak vendéglátó-ipari szállásszolgáltatást (Ada Község Hivatalos Lapja, 5/2020. szám) 3. szakasza alapján, A Bizottság a Pályázat Vissza Nem Térítendő Eszközök Odaítéléséről, Ada Község Turisztikai Potenciáljának Fejlesztésében Jelentős Projektek […]

2020-02-25T20:57:11+01:002020-02-25|

Pályázat egyesületek közérdekű programjainak társfinanszírozására

Az egyesületek közérdekű programjainak Ada Község költségvetéséből való társfinanszírozásáról szóló szabályzat (Ada Község Hivatalos Lapja 51/2016 szám) 5. szakasza, és Ada község 2020. évi költségvetéséről szóló határozat (Ada Község Hivatalos Lapja 37/2019 szám) alapján,
az Ada Község költségvetéséből egyesületek részére kifizetendő eszközök odaítélésének eljárását lefolytató bizottság 2020.02.19-én

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT

ír ki az egyesületek közérdekű programjainak
Ada Község költségvetéséből való társfinanszírozására

1. NYILVÁNOS PÁLYÁZATON KERESZTÜL ESZKÖZÖK KERÜLNEK KIOSZTÁSRA AZ EGYESÜLETEK PROGRAMJAINAK TÁRSFINANSZÍROZÁSA CÉLJÁBÓL.

2. AZ ESZKÖZÖK KERETÖSSZEGE AZ EGYESÜLETEK PROGRAMJAINAK TÁRSFINANSZÍROZÁSÁRA
Az eszközök keretösszege […]

2020-02-24T09:05:00+01:002020-02-19|