Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány Ada község

BIZOTTSÁG A KOCKÁZATKEZELÉS INTÉZKEDÉSEI ÉS A PIACI TERÜLET BÉRBEADÁSA TÁRSFINANSZÍROZÁSÁNAK INTÉZKEDÉSEI LEFOLYTATÁSÁRA

Szám: 020-5-1/2024-03

Kelt: 2024.01.15.

 

Ada Község  Községi Tanácsának ügyrendje 6. szakaszának 18. pontja alapján, kiírja a

 

PÁLYÁZATOT

Az adai és a moholi piaci asztalok bérlésére szolgáló támogatási eszközök kiosztására 2024.évre

 

  1. A pályázat rendeltetése

Ada község 2024. évi költségvetésének eszközeiből támogatási eszközök kiosztására kerül sor azon bejegyzett mezőgazdaságoknak, amelyek mezőgazdasági termeléssel foglalkoznak Ada község területén. Az eszközök 2 m-ig terjedő adai és/vagy a moholi piaci asztalok bérlésére igényelhetők, ugyanazon időszakra, mint a 2023. évben.

 

  1. A pályázat feltételei

–           A gazdaság hordozójának állandó lakhelye Ada község területén van

–           A pályázó Ada községbeli szakegyesület tagja („Molski povrtari – Moholi Konyhakertészek” egyesület tagja).

–           A pályázó a 2023. évben asztalt bérelt az adai és/vagy a moholi piacon.

 

  1. Szükséges dokumentáció

–           Személyigazolvány fénymásolat.

–           Komplett kivonat a nyilvántartásból  az e-Agrar rendszerből kinyomtatva

–           Igazolás a szakegyesületi tagságról.

–           A piaci asztal 2023. évi bérléséről szóló szerződés fénymásolata

–           A Standard KKV igazolása, hogy a pályázónak nincs fennálló tartozása a piaci asztalok bérléséről szóló szerződés alapján.

–           A Standard KKV igazolása, hogy a pályázó a piaci asztalokat mezőgazdasági termékek eladására használja.

 

  1. Határidők

–           A pályázati dokumentáció 2024. január 15-től 2024. január 24-én 12h-ig adható át, a hiányos és a késve érkezett beadványok nem kerülnek elbírálásra.

–           A sikeresen pályázók névsorát, 2024. január 26- án kifüggesztik Ada község hirdetőtábláján.

 

 

 

A pályázat Ada Község Hivatalos Lapjában, valamint Ada község honlapján jelenik meg.

A pályázati dokumentáció elküldhető postai úton a Községi Közigazgatási Hivatal, 24430 Ada, Felszabadulás tér 1. címre, a „Bizottság a pályázat lefolytatására – ADAI ÉS A MOHOLI PIACI ASZTALOK” megjelöléssel, vagy átadható személyesen Ada Község Szolgáltató-központjának 12-es ügyfélfogadó helyén.

A pályázat lefolytatásával a Bizottság Kockázatkezelés Intézkedései és a Piaci Terület Bérbeadása Társfinanszírozásának Intézkedései Lefolytatására van megbízva.

Kapcsolattartó személy: Ugrnov Szilvia, 852-106 mellék 206.

 

 

Csuzdi István s.k.

A BIZOTTSÁG ELNÖKE