Општина Ада је одувек била позната по свом приватном сектору, који је посебно јак у гранама металопрерађивачке и текстилне индустрије, те је из тих разлога општина Ада са правом названа градом предузетништва.

Укупна површина општине Ада износи 22.768 ха. од којих на обрадиво земљиште отпада око 20.000 ха., а осталу површину заузима грађевинско изграђено земљиште.

Пољопривредно земљиште је по свим елементима изузетног квалитета, и зато је то једно од највећег природног богатства општине.

Друго значајно природно богатство је повољна хидролошка ситуација. Општина Ада се целом својом дужином протеже поред реке Тисе.

Поред реке Тисе постоји и аутохтона речица Буџак, која се простире правцем Север – Југ и која се усекла у лесну зараван у дужини од 32 км. Половина овога водотока је, у дужини од око 14 км. претворена у акомулационо језеро, погодно за заливање индивидуалног пољопривредног земљишта, и рекреацију. На крајњем западном делу, код насеља Оборњача, малим делом протиче и река Чик.

У саобраћајном смислу, путна мрежа је добро развијена. По осовини Север – Југ, кроз највећа насељена места Аду и Мол, пролази Регионални пут Р-122 од Новог Сада до Хоргоша, односно до државне границе са Републиком Мађарском.

Општина Ада налази се источно од аутопута Е5. Локалним путем, са асфалтном подлогом, преко насеља Утрине Светићева ка Бачкој Тополи повезана је са овим међународним путем.

Мрежа локалних путева је добро изграђена и у добром је стању.