На основу Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2020. годину објављен је Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Ада – у другом кругу дана 22.04.2021. године. За давање у закуп предвиђено је 36,2398 хектара државног земљишта који је распоређен у 50 јединица надметања Предвиђени период закупа је једна или петнаест година. Понуде се могу давати најкасније до 05.05. 2021. године до 14,00 часова уз приложену потребну документацију.
Пријављивање на Оглас је могуће само путем веб апликације „Дигитално јавно надметање““, која ће омогућити свим заинтересованим пољопривредним произвођачима да електронским путем учествују у јавним надметањима за закуп државног пољопривредног земљишта. Апликација је бесплатна, доступна свима, и може се користити на рачунарима и мобилним уређајима. Она је доступна на линку https://upz.minpolj.gov.rs/sadrzaj/ где се може наћи и текст огласа са табелом парцела као и мапом јавних надметања.
Додатне информације се могу добити у Општинској управи општине Ада на Одељењу за капиталне инвестиције и за локално економски развој у канцеларији бр. 34 зграде Општине Ада, Трг ослобођења 1. или на телефон (024) 852 106 локал 134 од 8.00 до 13.00 сати.

ОГЛАС
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ
СВОЈИНИ У ОПШТИНИ АДА