Регресирање путних трошкова средњошколаца

На данашњој седници Општинског већа донета је нова Одлука о делимичном регресирању путних трошкова ученика средњих школа.  У 2019. години регресирање је на основу одлуке Већа подигнуто на 35%. Обзиром на стабилније финансијско стање Локалне самоуправе општине Ада у овој години, захваљујући развоју локалне економије, услед које се повећао приход Локалне самоуправе из пореза на лични доходак, створена је могућност за повећање овог давања. Повећањем изворних прихода Локална самоуправа може дати већу подршку у свакој сфери,  у које спада и подршка путовања ученика. Поред ученика са пребивалиштем у општини Ада, који се школују ван територије наше општине, право на регресирање имају и ученици средње школе у Ади, који до школе путују из других насеља (Мол, Утрине, Оборњача, Стеријино) наше општине.
Средства,  као и претходних година,  Локална самоуправа уплаћје на текући рачун ученика или родитеља,  након достављања потврде о куповини месечне карте.