Középiskolás tanulók útiköltségének támogatása

A Községi Tanács ma délelőtti ülésén döntés született a középiskolások utazási költségének részbeni támogatásáról. A 2019-es évben ez a támogatás 35%-ra növekedett a Tanács határozata alapján. Az idei évben Ada község önkormányzata stabilabb pénzügyi helyzetére való tekintettel, lehetőség nyílt a támogatás növelésére a helyi gazdaság feljődésének köszönhetően, amely által növekedett az önkormányzat jövedelemadókból származó bevétele. Ez által minden szférának nagyobb támogatást tud az önkormányzat biztosítani, amelyek közé beletartozik a diákok utaztatása is. Az adai lakhellyel rendelkező, vidéken tanuló utazó diákok mellett ezen támogatásra jogosultak azok a középiskolás tanulók is, akik községünk településeiről (Mohol, Törökfalu, Völgypart, Valkaisor) utaznak napi szinten Adára középiskolába.
A támogatást, ahogyan az előző években is a tanuló, vagy a szülő folyószámlájára folyósítja az önkormányzat, az adott havi jegy megvásárlásának igazolását követően.