У оквиру олимпијског циклуса 13. Спортске Олимпијаде Радника Војводине одржаће се у Ади у августу месецу 2021. манифестација под називом „Првенство Војводине 2021“.
Спортска такмичења ће се одржати током четири викенда (суботом и недељом) у августу на спортским теренима и објектима у Ади и Молу, те ће нашу општину посетити већи број гостију из свих крајева Војводине.
Имајући то у виду, потребно је да нам доставите вашу понуду за смештај и/или исхрану, како би ми, као домаћини манифестације, могли је благовремено проследити заинтересованим екипама, спортистима, пратиоцима и осталим учесницима ове манифестације.

Ваша понуда треба да садржи пун назив и седиште угоститељског објекта, контакт податке (адреса, број телефона, њеб страница, е-маил, др.), име и презиме контакт особе, податке о капацитетима, цени смештаја које нудите, могућност за исхрану и цену исхране, евентуално цене осталих услуга које нудите.
Ваша понуда мора да буде важећа најмање до 31.08.2021. године.

Молимо вас да Ваше понуде доставите најкасније до 15.06.2021. године у писменој форми на адресу Ада, Трг ослобођења 1, са назнаком „Припремном одбору 13. СОРВ 2023“ или у електронској форми на адресу 13.sorv@ada.org.rs .

Припремни одбор за организацију и техничку реализацију 13. СОРВ 2023 Ада