Недавно смо известили о томе да је  циљ Локалне самоуправе општине Ада што ефикасније искоришћење и имплементација  могућности, које термално извориште пружа. Са топлотном енергијом из термалног бунара ствара се могућност да се у будућности  обезбеди грејање будућег њеллнесс центра, спортског пансиона, колегијума, балон хале, која се ове године гради, централне зграде ОШ “Чех Карољ”, градске куће, дома здравља и објекта “Срце” предшколске установе. У току данашњег преподнева почела су геодетска мерења на траси  планираног топловода, као и процена потребне количине енергије поменутих објеката, који подаци су потребни за састављање планске документације. Најповољнији понуђач, који је изабран на основу спроведеног процеса јавне набавке, има на располагању 90 дана за израду документа. Са изградњом топловода и прикључењем поменути  јавних институција, њихови трошкови грејања смањиће се на минимум. У даљим плановима налази се и могуће прикључење домаћинства на изграђеној траси топловода.