Контролне листе, у складу са Законом о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, бр. 36/15) јесу документ који садржи списак приоритетних питања провере и других радњи за које је инспекција овлашћена, одређених према тежини могућих штетних последица у одређеној области сагласно правилима о процени ризика и предмет и обим провере. Обрасци контролних листа се примењују у поступку редовног инспекцијског надзора ( по истим ће се вршити надзор у одређеном броју установа од октобра школске/радне 2018/2019. године).