КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Конкурс за доделу средстава за подстицај привредних друштава и предузетника са седиштем на територији општине ада путем рефундације трошкова функционисања, трошкова за набавку сировине и опреме и финансијске подршке привредниm друштвима и предузетницима почетницима (стартап) са седиштем на територији општине ада

 

 

 

 

КОНКУРС

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ

2023-05-11T14:02:58+01:002023-05-11|

Конкурс за суфинансирање програма удружења грађана

Локална самоуправа расписује конкурс за суфинанрирање програма од општег интереса удружења грађана. Укупан износ средстава конкурса износи 7.500.000,00 динара.

Конкурсна документација може се преузети са званичне интернет странице  Општине Ада www.аda.org.rs (Kонкурси) или сваког радног дана од 7:00 до 14:00 часова у канцеларији бр 29.

Оверена и одштампана пријава, обавезна конкурсна документација и потребна пратећа документација доставља се у затвореној коверти са назнаком „За конкурс – не отварати” путем поште или лично у канцеларију бр. 29 јединице локалне самоуправе на назначеној адреси. […]

2023-01-30T15:13:42+01:002023-01-30|

К О Н К У Р С за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Ада у 2023. години

На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије”, број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), чланова 95.-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13, 119/14, 23/2021 – друге уредбе, 62/2021 – друге уредбе и 99/2021 – друге уредбе), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ број: 16/16 и 8/17), Одлуке о буџету општине Ада за 2023. годину („Службени […]

2023-01-24T08:18:48+01:002023-01-20|
Go to Top