ЈАВНИ ПОЗИВ  ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2022. ГОДИНУ 

Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а   

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Ада  

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број: 320- 12/2020-02 

Датум: 25.06.2021. године  

  

ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

 

У складу са  Законом о пољопривредном земљишту („Службени  гласник  РС“,  бр. 62/06, 65/08 – др. Закон, 41/09, 112/1580/17 и 95/18-др закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на […]

2021-07-08T11:46:08+01:002021-07-08|

ЈАВНИ ПОЗИВ  ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2022. ГОДИНУ

Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а   

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Ада  

ОПШТИНСКА УПРАВА  

Одељење за капиталне инвсетиције и за ЛЕР 

Број: 320- 11/2021-06 

Датум: 28.06.2021. године  

  

ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

У складу са Законом о […]

2021-07-08T11:50:28+01:002021-07-08|

КОНКУРС ЗА ПОДСТИЦАЈ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ПРЕДУЗЕТНИКА СА СЕДИШТЕМ У ОПШТИНИ АДА

На основу члана 2.,6. и 7. Одлуке o покретању поступка расписивања конкурса за подстицај привредних друштава и предузетника са седиштем у општини Ада путем рефундације трошкова функционисања као и трошкова за набавку сировине и опреме број: 020-6-69/2021-03 од 18.06.2021.године, Комисија за спровођење конкурса за подстицај привредних друштава и предузетника са седиштем у општини Ада путем рефундације трошкова функционисања, трошкова за набавку сировине и опреме и за финансијску подршку привредних друштава и предузетника почетника са седиштем у општини Ада (у даљем […]

2021-06-21T14:27:30+01:002021-06-21|

ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање програма од општег интереса  удружењима грађана из буџета општине Ада 

На основу члана 5. Правилника о суфинансирању програма од општег интереса удружењима грађана из буџета општине Ада (Службени  лист општине Ада број 51/2016) и на основу Одлуке о буџету општине Ада за 2021. годину (“Службени лист општине Aдa“, број 42/2020 и 15/2021),  

Комисија за спровођење поступка доделе финансијских средстава удружењима грађана из буџета општине Ада дана 14.06.2021. године расписује 

  

ЈАВНИ КОНКУРС 

2021-06-14T13:45:07+01:002021-06-14|

КОНКУРС за додељивање помоћи талентованим ученицима и студентима 

На основу члана  4. став 2. Правилника о критеријумима, условима и начину додељивања помоћи талентованим ученицима и студентима са територије општине Ада („Службени лист општине Ада“ број 2/2017, 3/2017 и 14/2021), 

Комисија за спровођење конкурса, дана 28.05.2021. године расписуje 

 
К О Н К У Р С

за додељивање помоћи талентованим ученицима и студентима 

са територије општине Ада 

 

2021-05-28T20:45:37+01:002021-05-28|

КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ  ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И  СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА 

На основу члана 3. став 1 и 2. Правилника о критеријумима, условима и начину додељивања помоћи материјално угроженим ученицима и студентима са територије општине Ада (“Службени лист општине Ада“ , број 9/2017 и 10/2018), 

Комисија за спровођење конкурса, дана 15.04.2020. године расписуje 

 

 
К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ  ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ

2021-04-26T09:10:26+01:002021-04-15|

ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање програма од општег интереса удружењима грађана из буџета општине Ада

На основу члана 5. Правилника о суфинансирању програма од општег интереса удружењима грађана из буџета општине Ада („Службени  лист општине Ада“ број 51/2016) и на основу Одлуке о буџету општине Ада за 2021. годину (“Службени лист општине Aдa“, број 42/2020),

Комисија за спровођење поступка доделе финансијских средстава удружењима грађана из буџета општине Ада дана 08.03.2021. године расписује

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

за суфинансирање програма од општег интереса

удружењима грађана из буџета општине Ада

 

 

  1. ПУТЕМ ЈАВНОГ КОНКУРСА ДОДЕЉУЈУ СЕ […]
2021-03-09T11:30:39+01:002021-03-09|

КОНКУРС ЗА ПОДСТИЦАЈ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ПРЕДУЗЕТНИКА

На основу члана 6. Одлуке o покретању поступка расписивања конкурса за подстицај привредних друштава и предузетника са седиштем у општини Ада путем рефундације трошкова функционисања као и трошкова за набавку сировине и опреме број:020-6-16/2021-03 од 12.02.2021.године, Комисија за спровођење конкурса за подстицај привредних друштава и предузетника са седиштем у општини Ада путем рефундације трошкова функционисања као и трошкова за набавку сировине и опреме (у даљем тексту: Комисија), дана 12.02.2021. године, расписује

КОНКУРС
ЗА ПОДСТИЦАЈ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ПРЕДУЗЕТНИКА СА СЕДИШТЕМ […]

2021-02-12T16:46:47+01:002021-02-12|

Конкурс за пијачних тезге

Република Србијa
Аутономна Покрајина Војводинa
Општина Ада
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 020-6-2/2021-03
Дана: 14.01.2021. године

На основу члана 6. тачка 18. Пословника Општинског већа општине Ада, расписује се

КОНКУРС
за доделу подстицајних средстава за закуп пијачних тезги на ађансакој и молској пијаци за 2021. годину

  • Намена конкурса

Из средстава предвиђених у буџету општине Ада за 2021. годину врши се додела подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима, која се баве пољопривредном производњом на територији општине Ада. Средства су намењена за закуп пијачних тезги до 2м на ађанској и/или молској пијаци, […]

2021-01-15T16:08:42+01:002021-01-15|

ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање програма од општег интереса удружењима грађана

 

На основу члана 5Правилника о суфинансирању програма од општег интереса удружењима грађана из буџета општине Ада (Службени  лист општине Ада број 51/2016) и на основу Одлуке о буџету општине Ада за 2021. годину (“Службени лист општине Aдa“, број 42/2020),  

Комисија за спровођење поступка доделе финансијских средстава удружењима грађана из буџета општине Ада дана 08.0

2021-01-11T14:56:04+01:002021-01-08|
Go to Top