Објаввљују се резултати конкурса од 15.04.2021. године за доделу помоћи материјално угроженим ученицима и студентима

Помоћ je додељен за следећих 80  ученика средње школе и студената у  изнoсу од  12.500,00 динара:

Исплата помоћи врши се дознаком у корист рачуна назначеног од стране учесника конкурса.

 1. Зoрaн Мoртвaнски
 2. Belik Attila
 3. Kollár Orsolya
 4. Vreckó Fanni
 5. Csicsman Lúcia
 6. Aleksza Anabella
 7. Мирoслaв Брнић
 8. Pajor Timea
 9. Lóci Nórbert
 10. Вeрицa Ибрић
 11. Дрaгaнa Чoбић
 12. Nagy Leona
 13. Madarász Kinga
 14. Lepár Emese
 15. Barna Patrik
 16. Lepár Krisztina
 17. Baburek Barbara
 18. Мihályi Zselyke
 19. Mihályi Csenge
 20. Вeљкo Сeгeдински
 21. Милицa Сeгeдински
 22. Кристинa Мoлдoвaнoв
 23. Véber Éva
 24. Patócs Fábián
 25. Patócs Krisztián
 26. Patus Kitti
 27. […]

2021-09-17T17:33:51+01:002021-09-17|

Конкурс – удружења

На основу члана 5. Правилника о суфинансирању програма од општег интереса удружењима грађана из буџета општине Ада („Службени  лист општине Ада“ број 51/2016) и на основу Одлуке о буџету општине Ада за 2021. годину (“Службени лист општине Aдa“, број 42/2020 и 15/2021),

Комисија за спровођење поступка доделе финансијских средстава удружењима грађана из буџета општине Ада дана 14.09.2021. године расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

за суфинансирање програма од општег интереса

удружењима грађана из буџета општине Ада

 1. ПУТЕМ ЈАВНОГ КОНКУРСА ДОДЕЉУЈУ СЕ СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА.

 

  […]
2021-09-17T17:37:24+01:002021-09-14|

ЈАВНИ ПОЗИВ  ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2022. ГОДИНУ 

Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а   

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Ада  

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број: 320- 12/2020-02 

Датум: 25.06.2021. године  

  

ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

 

У складу са  Законом о пољопривредном земљишту („Службени  гласник  РС“,  бр. 62/06, 65/08 – др. Закон, 41/09, 112/1580/17 и 95/18-др закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на […]

2021-07-08T11:46:08+01:002021-07-08|

ЈАВНИ ПОЗИВ  ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2022. ГОДИНУ

Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а   

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Ада  

ОПШТИНСКА УПРАВА  

Одељење за капиталне инвсетиције и за ЛЕР 

Број: 320- 11/2021-06 

Датум: 28.06.2021. године  

  

ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

У складу са Законом о […]

2021-07-08T11:50:28+01:002021-07-08|

КОНКУРС ЗА ПОДСТИЦАЈ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ПРЕДУЗЕТНИКА СА СЕДИШТЕМ У ОПШТИНИ АДА

На основу члана 2.,6. и 7. Одлуке o покретању поступка расписивања конкурса за подстицај привредних друштава и предузетника са седиштем у општини Ада путем рефундације трошкова функционисања као и трошкова за набавку сировине и опреме број: 020-6-69/2021-03 од 18.06.2021.године, Комисија за спровођење конкурса за подстицај привредних друштава и предузетника са седиштем у општини Ада путем рефундације трошкова функционисања, трошкова за набавку сировине и опреме и за финансијску подршку привредних друштава и предузетника почетника са седиштем у општини Ада (у даљем […]

2021-06-21T14:27:30+01:002021-06-21|

ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање програма од општег интереса  удружењима грађана из буџета општине Ада 

На основу члана 5. Правилника о суфинансирању програма од општег интереса удружењима грађана из буџета општине Ада (Службени  лист општине Ада број 51/2016) и на основу Одлуке о буџету општине Ада за 2021. годину (“Службени лист општине Aдa“, број 42/2020 и 15/2021),  

Комисија за спровођење поступка доделе финансијских средстава удружењима грађана из буџета општине Ада дана 14.06.2021. године расписује 

  

ЈАВНИ КОНКУРС 

2021-06-14T13:45:07+01:002021-06-14|

КОНКУРС за додељивање помоћи талентованим ученицима и студентима 

На основу члана  4. став 2. Правилника о критеријумима, условима и начину додељивања помоћи талентованим ученицима и студентима са територије општине Ада („Службени лист општине Ада“ број 2/2017, 3/2017 и 14/2021), 

Комисија за спровођење конкурса, дана 28.05.2021. године расписуje 

 
К О Н К У Р С

за додељивање помоћи талентованим ученицима и студентима 

са територије општине Ада 

 

2021-05-28T20:45:37+01:002021-05-28|

КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ  ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И  СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА 

На основу члана 3. став 1 и 2. Правилника о критеријумима, условима и начину додељивања помоћи материјално угроженим ученицима и студентима са територије општине Ада (“Службени лист општине Ада“ , број 9/2017 и 10/2018), 

Комисија за спровођење конкурса, дана 15.04.2020. године расписуje 

 

 
К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ  ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ

2021-04-26T09:10:26+01:002021-04-15|

ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање програма од општег интереса удружењима грађана из буџета општине Ада

На основу члана 5. Правилника о суфинансирању програма од општег интереса удружењима грађана из буџета општине Ада („Службени  лист општине Ада“ број 51/2016) и на основу Одлуке о буџету општине Ада за 2021. годину (“Службени лист општине Aдa“, број 42/2020),

Комисија за спровођење поступка доделе финансијских средстава удружењима грађана из буџета општине Ада дана 08.03.2021. године расписује

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

за суфинансирање програма од општег интереса

удружењима грађана из буџета општине Ада

 

 

 1. ПУТЕМ ЈАВНОГ КОНКУРСА ДОДЕЉУЈУ СЕ […]
2021-03-09T11:30:39+01:002021-03-09|

КОНКУРС ЗА ПОДСТИЦАЈ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ПРЕДУЗЕТНИКА

На основу члана 6. Одлуке o покретању поступка расписивања конкурса за подстицај привредних друштава и предузетника са седиштем у општини Ада путем рефундације трошкова функционисања као и трошкова за набавку сировине и опреме број:020-6-16/2021-03 од 12.02.2021.године, Комисија за спровођење конкурса за подстицај привредних друштава и предузетника са седиштем у општини Ада путем рефундације трошкова функционисања као и трошкова за набавку сировине и опреме (у даљем тексту: Комисија), дана 12.02.2021. године, расписује

КОНКУРС
ЗА ПОДСТИЦАЈ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ПРЕДУЗЕТНИКА СА СЕДИШТЕМ […]

2021-02-12T16:46:47+01:002021-02-12|
Go to Top