Контролне листе, у складу са Законом о инспекцијском надзору (Сл. гласник РС, бр.36/2015, 44/2018 – др.закон и 95/2018) јесу документ који садржи списак приоритетних питања провере и других радњи за које је инспекција овлашћена, одређених према тежини могућих штетних последица у одређеној области сагласно правилима о процени ризика и предмет и обим провере. Обрасци контролних листа се примењују у поступку редовног инспекцијског надзора ( по истим ће се вршити надзор у одређеном броју установа од октобра школске/радне 2018/2019. године).