Конкурси

Home/Конкурси

Дечији додатак и породиљско

ОБАВЕШТЕЊЕ
корисницима права на ДЕЧИЈИ ДОДАТАК и права на НАКНАДУ ЗАРАДЕ ОДНОСНО НАКНАДЕ ПЛАТЕ ЗА ВРЕМЕ ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА

Обавештавају се грађани да захтеве за остваривање права на дечији додатак и захтеве за остваривање права на накнаду зараде односно плате за време породиљског одсуства могу доставити поштом на следећу адресу:

Општина Ада
Трг ослобођења бр. 1
Канцеларија бр. 17
24430 Ада

 

Обрасце захтева:

2020-03-21T07:32:34+01:002020-03-19|

Kонкурс – цркава и верских заједница

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 020-5-30/2020-02
Дана 03.03.2020. године

На основу члана 7. став 1. Одлуке о расподели буџетских средстава црквама и верским заједницама („Службени лист Општине Ада“, бр. 50/2016),
Председник Општине Ада дана 04.03.2020. године, расписује

Јавни конкурс
за доделу средстава ради суфинансирања пројеката цркава и верских заједница

Јавни конкурс се расписује за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница које делују на територији општине Ада за 2020. годину у износу од 500.000,00 динара.
Суфинансирање пројеката цркава и верских заједница које делују на територији […]

2020-03-04T13:58:20+01:002020-03-04|

Конкурс – Туризам

На основу члана члана 68 став 1. тачака 2 и 31. Статута општине Ада („Службени лист општине Ада“ бр. 11/2019 и 20/2019) и члана 3. Правилник о додели бесповратних средстава физичким лицима пружаоцима угоститељских услуга смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала општине ада у 2020. години („Службени лист Општине Ада”, бр. 5/2020. године) Комисија за спровођење конкурса за доделу бесповратних средстава физичким лицима пружаоцима угоститељских услуга смештаја у […]

2020-02-25T20:57:52+01:002020-02-25|

ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање програма од општег интереса удружењима грађана

На основу члана 5. Правилника о суфинансирању програма од општег интереса удружењима грађана из буџета општине Ада („Службени лист општине Ада“ број 51/2016) и на основу Одлуке о буџету општине Ада за 2020. годину (“Службени лист општине Aдa“, број 37/2019),
Комисија за спровођење поступка доделе финансијских средстава удружењима грађана из буџета општине Ада дана 19.02.2020. године расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за суфинансирање програма од општег интереса
удружењима грађана из буџета општине Ада

1. ПУТЕМ ЈАВНОГ КОНКУРСА ДОДЕЉУЈУ СЕ СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА […]

2020-02-24T09:05:57+01:002020-02-19|

Конкурс за додељивање грађевинског материјала

На основу члана 6. Одлуке o покретању поступка расписивања конкурса за додељивање грађевинског материјала за потребе помоћи верским заједницама, цивилним удружењима и физичким лицима са територије општине Ада број: 020-6-12/2020-03 од 05.02.2020. године, Комисија за спровођење конкурса за додељивање грађевинског материјала за потребе помоћи верским заједницама, цивилним удружењима и физичким лицима са територије општине Ада (у даљем тексту: Комисија), дана 06.02.2020. године, расписује

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ПОМОЋИ ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА, ЦИВИЛНИМ УДРУЖЕЊИМА И ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ […]

2020-02-07T11:58:16+01:002020-02-07|

ОДЛУКУ – за додељивање грађевинског материјала

На основу члана 68. став 1. тачка 31. Статута општине Ада (“Службени лист општине Ада“, број 11/2019 и 20/2019), сходно члану 20. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др.закон. 101/2016 – др.закон и 47/2018),
Општинско веће општине Ада, дана 05.02.2020. године доноси

О Д Л У К У

o покретању поступка расписивања конкурса за додељивање грађевинског материјала за потребе помоћи верским заједницама, цивилним удружењима и физичким лицима са територије општине […]

2020-02-07T09:44:18+01:002020-02-07|

Конкурс

Локална самоуправа општине Ада је расписала Конкурс за доделу подстицајних средстава за закуп пијачних тезги на Ађанској и Молској пијаци регистрованим пољопривредним газдинствима који се баве пољопривредном производњом на територији општине Ада. Средства су намењена за закуп пијачних тезги до 2м за 2020.годину.
Обавештавамо заинтересоване, да се цео текст и услови конкурса налазе на сајту општине Ада (www.аda.org.rs) под тачком Конкурси.
Пријаве на конкурс слати на адресу: Општинска управа општине Ада, Трг ослобођења бр. 1, 24430 АДА, са назнаком: „Комисија за спровођење […]

2020-02-21T15:38:06+01:002020-01-03|