Конкурси

ЈАВНИ ПОЗИВ за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура у сектору осталих усева

Javni poziv za poljо mašine 2020

Prijavni formular

Izjava

2020-06-08T07:56:18+01:002020-06-08|

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОУ

Општинска управа општине Адана основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 – др. закон, 95/2018 – др. закон и 86/2019 – др. закон) и члана 12. и 13. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 95/2016) оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АДА

I Орган […]

2020-06-03T15:26:33+01:002020-06-03|

КОНКУРС УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА

На основу члана 3. став 1 и 2. Правилника о критеријумима, условима и начину додељивања помоћи материјално угроженим ученицима и студентима са територије општине Ада Службени лист општине Ада; , број 9/2017 и 10/2018), Комисија за спровођење конкурса, дана 29.05.2020. године расписуje

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И

СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА

 

I.

Конкурсом се додељује помоћ у школској 2019/2020 години.

II.
1. Помоћ се додељује ученицима средњих школа
Право учешћа има ученик […]

2020-06-01T15:36:23+01:002020-05-29|

КОНКУРС за додељивање помоћи талентованим ученицима и студентима

На основу члана 4. став 2. Правилника о критеријумима, условима и начину додељивања помоћи талентованим ученицима и студентима са територије општине Ада („Службени лист
општине Ада“ број 2/2017 и 3/2017), Комисија за спровођење конкурса, дана 29.05.2020. године расписуje

К О Н К У Р С

за додељивање помоћи талентованим ученицима и студентима 

са територије општине Ада

 

I

Конкурсом се додељује помоћ у школској 2019/2020 години.

II

1. Помоћ талентованим УЧЕНИЦИМА првог, другог, трећег и четвртог разреда СРЕДЊИХ ШКОЛА

  • Право учешћа има ученик […]
2020-06-01T15:38:14+01:002020-05-29|

КОНКУРС ЗА ПОДСТИЦАЈ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ПРЕДУЗЕТНИКА

На основу члана 6. Oдлуке о покретању поступка o расписивању конкурса за подстицај привредних друштава и предузетника са седиштем у општини Ада кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2020. години број: 020-6-43/2020-03 од 13.05.2020. године, Комисија за спровођење конкурса за подстицај привредних друштава и предузетника са седиштем у општини Ада кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2020. години (у даљем тексту: Комисија), дана 13.05.2020. године, расписује

КОНКУРС

ЗА ПОДСТИЦАЈ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ПРЕДУЗЕТНИКА СА […]

2020-05-13T12:41:01+01:002020-05-13|

КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА

На основу члана 6. Одлуке o покретању поступка расписивања конкурса за додељивање грађевинског материјала за потребе помоћи верским заједницама, цивилним удружењима
и физичким лицима са територије општине Ада број: 020-6-40/2020-03 од 08.05.2020. године, Комисија за спровођење конкурса за додељивање грађевинског материјала за
потребе помоћи верским заједницама, цивилним удружењима и физичким лицима са територије општине Ада (у даљем тексту: Комисија), дана 08.05.2020. године, расписује

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ПОМОЋИ ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА, ЦИВИЛНИМ УДРУЖЕЊИМА И ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ […]

2020-05-08T16:38:29+01:002020-05-08|

Дечији додатак и породиљско

ОБАВЕШТЕЊЕ
корисницима права на ДЕЧИЈИ ДОДАТАК и права на НАКНАДУ ЗАРАДЕ ОДНОСНО НАКНАДЕ ПЛАТЕ ЗА ВРЕМЕ ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА

Обавештавају се грађани да захтеве за остваривање права на дечији додатак и захтеве за остваривање права на накнаду зараде односно плате за време породиљског одсуства могу доставити поштом на следећу адресу:

Општина Ада
Трг ослобођења бр. 1
Канцеларија бр. 17
24430 Ада

 

Обрасце захтева:

2020-03-21T07:32:34+01:002020-03-19|

Kонкурс – цркава и верских заједница

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 020-5-30/2020-02
Дана 03.03.2020. године

На основу члана 7. став 1. Одлуке о расподели буџетских средстава црквама и верским заједницама („Службени лист Општине Ада“, бр. 50/2016),
Председник Општине Ада дана 04.03.2020. године, расписује

Јавни конкурс
за доделу средстава ради суфинансирања пројеката цркава и верских заједница

Јавни конкурс се расписује за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница које делују на територији општине Ада за 2020. годину у износу од 500.000,00 динара.
Суфинансирање пројеката цркава и верских заједница које делују на територији […]

2020-03-04T13:58:20+01:002020-03-04|
Go to Top