Истакнути конкурси

Санација бетонско-мотажног моста

Пољопривредни произвођачи из општине су се обратили руководству Локалне самоуправе, у вези проблема, да је монтажно бетонски мост на каналу за наводњавање „Kалоча”, на граници Аде и Сенте постао неупотребљив. Санација моста је неопходна, јер његово стављање ван саобраћаја значајно повећава растојања. Радови су јуче започети, а у оквиру њих ће се извести поновно покривање каменом бокова моста и поновно бетонирање круне моста, што ће омогућити безбедан пролазак пољопривредних машина у наредном периоду. Финансирање ових радова суфинансира општина Ада заједно […]

2020-09-16T17:03:32+01:002020-09-16|

JАВНИ КОНКУРС за суфинансирање програма од општег интереса удружењима грађана из буџета општине Ада

На основу члана 5. Правилника о суфинансирању програма од општег интереса удружењима грађана из буџета општине Ада („Службени лист општине Ада“ број 51/2016) и
на основу Одлуке о буџету општине Ада за 2020. годину , број 37/2019, 11/2020, 16/2020 и 32/2020),
Комисија за спровођење поступка доделе финансијских средстава удружењима грађана из буџета општине Ада дана 14.09.2020. године расписује

JАВНИ КОНКУРС

за суфинансирање програма од општег интереса
удружењима грађана из буџета општине Ада

1. ПУТЕМ ЈАВНОГ КОНКУРСА ДОДЕЉУЈУ СЕ СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА […]

2020-09-22T13:53:19+01:002020-09-14|

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОУ АДА

Општинска управа општине Адана основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 – др. закон, 95/2018 – др. закон и 86/2019 – др. закон) и члана 12. и 13. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 95/2016) оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АДА

I Орган […]

2020-08-04T20:00:07+01:002020-08-04|

ЈАВНИ КОНКУРС – удружења

На основу члана 5. Правилника о суфинансирању програма од општег интереса удружењима грађана из буџета општине Ада („Службени лист општине Ада“ број 51/2016) и
на основу Одлуке о буџету општине Ада за 2020. годину (''Службени лист општине Aдa, број 37/2019, 11/2020 и 16/2020), Комисија за спровођење поступка доделе финансијских средстава удружењима грађана из буџета општине Ада дана 01.07.2020. године расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за суфинансирање програма од општег интереса
удружењима грађана из буџета општине Ада

1. ПУТЕМ ЈАВНОГ КОНКУРСА ДОДЕЉУЈУ СЕ СРЕДСТВА […]

2020-07-01T13:37:35+01:002020-07-01|

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2021. ГОДИНУ

Р е п у б л и к а С р б и ј а
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 320- 14 /2020-02
Датум: 29.06.2020. године

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2021. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. Закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18-др закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта […]

2020-06-30T15:55:07+01:002020-06-30|

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИОПШТИНЕ АДА ЗА 2021. ГОДИНУ

Р е п у б л и к а С р б и ј а
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за капиталне инвсетиције и за ЛЕР
Број: 320- 15 /2020-06
Датум: 29.06.2020. године

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИОПШТИНЕ АДА ЗА 2021. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон), и Правилником о условима и поступку давања у закуп и […]

2020-06-30T14:56:43+01:002020-06-30|

КОНКУРС ЗА ПОДСТИЦАЈ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ПРЕДУЗЕТНИКА СА СЕДИШТЕМ У ОПШТИНИ АДА ПУТЕМ РЕФУНДАЦИЈЕ ТРОШКОВА ФУНКЦИОНИСАЊА

На основу члана 6. Одлуке o покретању поступка расписивања конкурса за подстицај привредних друштава и предузетника са седиштем у општини Ада путем рефундације
трошкова функционисања број 020-6-66/2020-03 од 08.06.2020.године, Комисија за спровођење конкурса за подстицај привредних друштава и предузетника са седиштем у
општини Ада путем рефундације трошкова функционисања (у даљем тексту: Комисија), дана 09.06.2020. године, расписује

КОНКУРС

ЗА ПОДСТИЦАЈ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ПРЕДУЗЕТНИКА СА
СЕДИШТЕМ У ОПШТИНИ АДА ПУТЕМ РЕФУНДАЦИЈЕ ТРОШКОВА

ФУНКЦИОНИСАЊА

I НАМЕНА СРЕДСТАВА

Конкурс се расписује ради рефундације трошкова функционисања […]

2020-06-09T13:31:00+01:002020-06-09|

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АДА

Општинска управа општине Адана основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 – др. закон, 95/2018 – др. закон и 86/2019 – др. закон) и члана 12. и 13. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 95/2016) оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АДА

I Орган […]

2020-06-08T14:00:05+01:002020-06-08|

ЈАВНИ ПОЗИВ за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура у сектору осталих усева

Javni poziv za poljо mašine 2020

Prijavni formular

Izjava

2020-06-08T07:56:18+01:002020-06-08|
Go to Top