Истакнути конкурси

Home/Конкурси/Истакнути конкурси

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОУ

Општинска управа општине Адана основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 – др. закон, 95/2018 – др. закон и 86/2019 – др. закон) и члана 12. и 13. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 95/2016) оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АДА

I Орган […]

2020-06-03T15:26:33+01:002020-06-03|

КОНКУРС УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА

На основу члана 3. став 1 и 2. Правилника о критеријумима, условима и начину додељивања помоћи материјално угроженим ученицима и студентима са територије општине Ада Службени лист општине Ада; , број 9/2017 и 10/2018), Комисија за спровођење конкурса, дана 29.05.2020. године расписуje

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И

СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА

 

I.

Конкурсом се додељује помоћ у школској 2019/2020 години.

II.
1. Помоћ се додељује ученицима средњих школа
Право учешћа има ученик […]

2020-06-01T15:36:23+01:002020-05-29|

КОНКУРС за додељивање помоћи талентованим ученицима и студентима

На основу члана 4. став 2. Правилника о критеријумима, условима и начину додељивања помоћи талентованим ученицима и студентима са територије општине Ада („Службени лист
општине Ада“ број 2/2017 и 3/2017), Комисија за спровођење конкурса, дана 29.05.2020. године расписуje

К О Н К У Р С

за додељивање помоћи талентованим ученицима и студентима 

са територије општине Ада

 

I

Конкурсом се додељује помоћ у школској 2019/2020 години.

II

1. Помоћ талентованим УЧЕНИЦИМА првог, другог, трећег и четвртог разреда СРЕДЊИХ ШКОЛА

  • Право учешћа има ученик […]
2020-06-01T15:38:14+01:002020-05-29|

КОНКУРС ЗА ПОДСТИЦАЈ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ПРЕДУЗЕТНИКА

На основу члана 6. Oдлуке о покретању поступка o расписивању конкурса за подстицај привредних друштава и предузетника са седиштем у општини Ада кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2020. години број: 020-6-43/2020-03 од 13.05.2020. године, Комисија за спровођење конкурса за подстицај привредних друштава и предузетника са седиштем у општини Ада кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2020. години (у даљем тексту: Комисија), дана 13.05.2020. године, расписује

КОНКУРС

ЗА ПОДСТИЦАЈ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ПРЕДУЗЕТНИКА СА […]

2020-05-13T12:41:01+01:002020-05-13|

Дечији додатак и породиљско

ОБАВЕШТЕЊЕ
корисницима права на ДЕЧИЈИ ДОДАТАК и права на НАКНАДУ ЗАРАДЕ ОДНОСНО НАКНАДЕ ПЛАТЕ ЗА ВРЕМЕ ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА

Обавештавају се грађани да захтеве за остваривање права на дечији додатак и захтеве за остваривање права на накнаду зараде односно плате за време породиљског одсуства могу доставити поштом на следећу адресу:

Општина Ада
Трг ослобођења бр. 1
Канцеларија бр. 17
24430 Ада

 

Обрасце захтева:

2020-03-21T07:32:34+01:002020-03-19|

Конкурс – Туризам

На основу члана члана 68 став 1. тачака 2 и 31. Статута општине Ада („Службени лист општине Ада“ бр. 11/2019 и 20/2019) и члана 3. Правилник о додели бесповратних средстава физичким лицима пружаоцима угоститељских услуга смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала општине ада у 2020. години („Службени лист Општине Ада”, бр. 5/2020. године) Комисија за спровођење конкурса за доделу бесповратних средстава физичким лицима пружаоцима угоститељских услуга смештаја у […]

2020-02-25T20:57:52+01:002020-02-25|

ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање програма од општег интереса удружењима грађана

На основу члана 5. Правилника о суфинансирању програма од општег интереса удружењима грађана из буџета општине Ада („Службени лист општине Ада“ број 51/2016) и на основу Одлуке о буџету општине Ада за 2020. годину (“Службени лист општине Aдa“, број 37/2019),
Комисија за спровођење поступка доделе финансијских средстава удружењима грађана из буџета општине Ада дана 19.02.2020. године расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за суфинансирање програма од општег интереса
удружењима грађана из буџета општине Ада

1. ПУТЕМ ЈАВНОГ КОНКУРСА ДОДЕЉУЈУ СЕ СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА […]

2020-02-24T09:05:57+01:002020-02-19|

Конкурс за додељивање грађевинског материјала

На основу члана 6. Одлуке o покретању поступка расписивања конкурса за додељивање грађевинског материјала за потребе помоћи верским заједницама, цивилним удружењима и физичким лицима са територије општине Ада број: 020-6-12/2020-03 од 05.02.2020. године, Комисија за спровођење конкурса за додељивање грађевинског материјала за потребе помоћи верским заједницама, цивилним удружењима и физичким лицима са територије општине Ада (у даљем тексту: Комисија), дана 06.02.2020. године, расписује

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ПОМОЋИ ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА, ЦИВИЛНИМ УДРУЖЕЊИМА И ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ […]

2020-02-07T11:58:16+01:002020-02-07|