ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање програма од општег интереса  удружењима грађана из буџета општине Ада 

На основу члана 5. Правилника о суфинансирању програма од општег интереса удружењима грађана из буџета општине Ада (Службени  лист општине Ада број 51/2016) и на основу Одлуке о буџету општине Ада за 2021. годину (“Службени лист општине Aдa“, број 42/2020 и 15/2021),  

Комисија за спровођење поступка доделе финансијских средстава удружењима грађана из буџета општине Ада дана 14.06.2021. године расписује 

  

ЈАВНИ КОНКУРС 

2021-06-14T13:45:07+01:002021-06-14|

КОНКУРС за додељивање помоћи талентованим ученицима и студентима 

На основу члана  4. став 2. Правилника о критеријумима, условима и начину додељивања помоћи талентованим ученицима и студентима са територије општине Ада („Службени лист општине Ада“ број 2/2017, 3/2017 и 14/2021), 

Комисија за спровођење конкурса, дана 28.05.2021. године расписуje 

 
К О Н К У Р С

за додељивање помоћи талентованим ученицима и студентима 

са територије општине Ада 

 

2021-05-28T20:45:37+01:002021-05-28|

КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ  ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И  СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА 

На основу члана 3. став 1 и 2. Правилника о критеријумима, условима и начину додељивања помоћи материјално угроженим ученицима и студентима са територије општине Ада (“Службени лист општине Ада“ , број 9/2017 и 10/2018), 

Комисија за спровођење конкурса, дана 15.04.2020. године расписуje 

 

 
К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ  ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ

2021-04-26T09:10:26+01:002021-04-15|

ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање програма од општег интереса удружењима грађана из буџета општине Ада

На основу члана 5. Правилника о суфинансирању програма од општег интереса удружењима грађана из буџета општине Ада („Службени  лист општине Ада“ број 51/2016) и на основу Одлуке о буџету општине Ада за 2021. годину (“Службени лист општине Aдa“, број 42/2020),

Комисија за спровођење поступка доделе финансијских средстава удружењима грађана из буџета општине Ада дана 08.03.2021. године расписује

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

за суфинансирање програма од општег интереса

удружењима грађана из буџета општине Ада

 

 

  1. ПУТЕМ ЈАВНОГ КОНКУРСА ДОДЕЉУЈУ СЕ […]
2021-03-09T11:30:39+01:002021-03-09|

КОНКУРС ЗА ПОДСТИЦАЈ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ПРЕДУЗЕТНИКА

На основу члана 6. Одлуке o покретању поступка расписивања конкурса за подстицај привредних друштава и предузетника са седиштем у општини Ада путем рефундације трошкова функционисања као и трошкова за набавку сировине и опреме број:020-6-16/2021-03 од 12.02.2021.године, Комисија за спровођење конкурса за подстицај привредних друштава и предузетника са седиштем у општини Ада путем рефундације трошкова функционисања као и трошкова за набавку сировине и опреме (у даљем тексту: Комисија), дана 12.02.2021. године, расписује

КОНКУРС
ЗА ПОДСТИЦАЈ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ПРЕДУЗЕТНИКА СА СЕДИШТЕМ […]

2021-02-12T16:46:47+01:002021-02-12|
Go to Top